Pelevegg sikrer Strindheimtunnelen

Byggingen av Strindheimtunnelen gjennom boligområder og kvikkleire i Trondheim byr på store tekniske utfordringer. Selskapet Ruukki har levert en støtteveggsløsning som kan installeres under ekstremt vanskelige forhold.

Publisert Oppdatert

Den 2,5 kilometer lange Strindheimtunnelen er en del av den omfattende E6-utbyggingen gjennom Trondheim og er en del av den nye motorveien mellom Trondheim og Stjørdal. 300 meter av denne tunnelen går gjennom løsmasser. 100 meter er utstyrt med RD-pelevegger.

Ruukki RD-pelevegger kan installeres under forhold der tradisjonelle støttevegger ikke egner seg. Det er dessuten enestående at det ikke er nødvendig med en separat støttevegg i byggeperioden, ettersom RD-peleveggen kan fungere både som en midlertidig og en permanent konstruksjon. Dette blir muliggjort ved at veggen fundamenteres på RD-peler med høy lastbærende kapasitet.

Løsningen kan erstatte mange arbeidsintensive byggemetoder for støttevegger som i dag brukes på krevende anleggssteder. En annen fordel med RD-peleveggen er at totalkostnaden for løsningen og fremdriften for installasjonen kan fastlegges nøyaktig på forhånd. Dette gjør RD-peleveggen til en meget pålitelig støtteveggløsning.

Ruukkis løsning ble valgt i Trondheim fordi grunnen på anleggsstedet består av kvikkleire som er svært sensitiv. Støtteveggen må installeres med minimal omrøring av løsmassene, i hele dybden ned til fast fjell, for å unngå skadelige setninger. RD-peleveggen vil også gjøre det mulig å få en tett fjellfot.

RD-peleveggen er godt egnet i løsninger som omfatter vibrasjonssensitive konstruksjoner, fordi den kan bygges med mindre vibrasjon enn det som oppstår ved installasjon av en spuntvegg. Når pelen blir installert gjennom løsmassene ned til fast fjell kan konstruksjonen også fungere som en vegg som kan ta jordtrykk, og som et fundament som overfører vertikale laster, f.eks. i de delene av boligblokker eller kontorbygg som ligger under terreng.

RD-peleveggen er basert på RD-stålrørspeler, med låser påsveiset på fabrikken og en installasjonsmetode som benytter ringborkroner som er større enn normaldiameteren. Dimensjonene på ringborkronene og låsene gjør det mulig å bore RD-pelene gjennom stein og blokker og inn i fast fjell uten at låsene blir sittende fast. Med andre ord, ringborkronen skjærer et hull som er større enn den utvendige diameteren på pelen, slik at låsene på utsiden av pelen får plass i det borede hullet.