Pengemangel gir utsatt moské-åpning

Publisert Oppdatert

Islamic Cultural Centre har måttet utsette åpningen av den nye Grønland-moskéen grunnet pengemangel og trøbbel med fremdriften. Etter å ha møtt byggledelsen håper foreningen imidlertid på fortgang, skriver Utrop.

Foreningen startet byggingen av sin nye moské på Grønland høsten 2006. Byggingen har gått tregt siden den første entreprenøren klarte ikke å levere etter avtale.

Etter at en ny entreprenør, JASA Construction, tok over, økte byggekostnadene til 62 millioner kroner. Byggeprosjektets opprinnelige entreprenør trakk seg etter at senteret ikke godtok kravet om forskuddsbetaling.

Utfordrende prosjekt

Selv om alle involverte parter jobber hardt for å klargjøre moskeen i løpet av senhøsten, mangler likevel ICC fremdeles sju millioner kroner for å få dette i havn, siden utlån med rente (ribah) er forbudt i islamsk praksis. Nå er menigheten helt avhengige av donasjoner for å kunne bli ferdige og flytte inn.

Steinar Bjerkli, anleggsleder i JASA, og ansvarlig for byggingen av moskéen, sier til Utrop at man ennå ikke helt vet når man regner med å bli ferdige.

- Her og nå kan ikke jeg gi en konkret dato. Mitt tips er en gang i løpet av de neste fire ukene. Vi er fullt klar over at prosjektet har vært en skikkelig utfordring.

- Tror du kostnadene vil øke ytterligere?

- Jeg sitter ikke med de helt nøyaktige tallene, det er Islamic Cultural Centre som har oversikten, så det kan ikke jeg kommentere, påpeker han.