Permisjon og oppsigelser

Publisert Oppdatert

Også i Nord- Trøndelag får bedriftene merke finanskrisen på kroppen. Elleve industribedrifter har varslet permitteringer og oppsigelser.

Her er TV2s oversikt over permitteringer og oppsigelser i Fellesforbundets område og LO- forbundet Industri og energi:

Byggmester Grande (byggfag), Verdal: Fem oppsigelser. Totalt 103 ansatte

Spenncon (byggeindustri), Verdal: Fem oppsigelser. Totalt 62 ansatte

Inn-Tre (byggeindustri), Verdal: Fire oppsigelser. Totalt 37 ansatte

Elas As (verksted), Verdal: 18 permitterte. Totalt 27 ansatte

Midt-Norsk Stillas (verksted), Verdal: Seks blir permitterte snart. Totalt 32 ansatte

Ritek AS (bil), Levanger: 17 ansatte, to permitterte

Tommen Gram Folie, Levanger: 4,5 stillinger skal permitteres

Skanska Husfabrikken, Steinkjer: 60 - 70 ansatte, ni permitterte

Øverbygg, Snåsa: 50 - 60 ansatte, oppsigelser av 15-20 ansatte

Kjeldstad Sagbruk & Høvleri AS, Selbu: Ca. 500 ansatte, sier opp 50 årsverk

Glen Dimplex Nordic AS, Stjørdal: 13 vikarer med tidsbegrenset kontrakt ut året 2008. Disse kontraktene avsluttes pr. 30.11.08.

Kilde: TV2