Veidekke ASA: Konjunkturrapport: Vekst i bygg- og anlegg de neste årene

Pilene peker oppover for bygg- og anlegg

- Pilene peker fortsatt oppover for bygg- og anleggsmarkedene i de skandinaviske landene. For årene 2014 til 2016 forventer vi en årlig volumvekst på 3,5 % i det skandinaviske markedet, sier Rolf Albriktsen, direktør for strategi og marked i Veidekke.

Publisert Oppdatert

Det norske markedet for anlegg og yrkesbygg er inne i en stabil vekstfase, og boliginvesteringene bidrar positivt fra 2015. Men mindre drahjelp fra oljeinvesteringene skaper usikkerhet rundt prognosene.

- Vi forventer en årlig vekst på 3 % både for 2015 og 2016 for det samlede bygg- og anleggs­marked i Norge.

Etter en høst og vinter med et dårlig boligmarked ser vi at det nå er på vei tilbake slik vi har forutsatt. Prisene for brukte boliger er igjen all-time high og markedet for nye boliger kommer etter, forteller Albriktsen.

Svensk konjunkturoppgang i lavere tempo

- Veksten i svensk økonomi i 2014 ser ut til å bli svakere enn vi forventet, men våre forut­setninger om BNP-vekst på 2,5 % for 2015 ligger fast. For nyboligmarkedet ser vi en kraftig oppgang i inneværende år, og forventer videre vekst i 2015 og et fortsatt høyt nivå i 2016.

I samme periode ser markedet for offentlige og private yrkesbygg stabilt ut, og det er i hovedsak positive utsikter for anleggsmarkedet. Samlet sett venter vi en vekst på om lag 4 % i 2015 og 3 % i 2016 for svensk bygg- og anleggssektor, forklarer Albriktsen.

Veksten lar vente på seg i Danmark

- Utviklingen i dansk økonomi har skuffet så langt i 2014, men vi ser nå positive signaler særlig i Københavnregionen med blant annet økte boligpriser. Optimismen er stigende, og husholdningenes syn på dansk økonomi er nå på det mest positive siden før finanskrisen i 2007. Vi tror på 5 % vekst i 2015 og 6 % i 2016 for det danske bygg- og anleggsmarkedet, avslutter Albriktsen.