Park & Anleggs Sikkerhetsvogn:

Plasserer HMS-påminnelse midt på anlegget

Park & Anlegg svarer på den negative HMS-utviklingen i bransjen med egen sikkerhetsvogn.

Med sikkerhetsvogna midt på anlegget, skal den være en påminnelse for alle om HMS og SJA. Er sikker jobbanalyse i orden? Simen Larssen og Lars Erik Lunde viser her den andre sikkerhetsvogna Park & Anlegg har kjøpt inn.
Med sikkerhetsvogna midt på anlegget, skal den være en påminnelse for alle om HMS og SJA. Er sikker jobbanalyse i orden? Simen Larssen og Lars Erik Lunde viser her den andre sikkerhetsvogna Park & Anlegg har kjøpt inn.
Publisert Oppdatert
Simen og Lars Erik vil gjerne at anleggsbransjen ser dette. Park & Anlegg gjør dette for bransjen, ikke for seg selv, forklarer de.
Simen og Lars Erik vil gjerne at anleggsbransjen ser dette. Park & Anlegg gjør dette for bransjen, ikke for seg selv, forklarer de.
En av rådene fra nødetatene var å tilby god belysning, noe som ofte er en utfordring på ulykkessteder.
En av rådene fra nødetatene var å tilby god belysning, noe som ofte er en utfordring på ulykkessteder.
For å unngå katastrofe, må man begynne med å luke ut de små hendelsene. Man må med andre ord krympe pyramiden. Vi krymper den ved å redusere antallet små hendelser. Når det antallet går ned, får vi færre skader, færre ulykker og vi unngår forhåpentligvis katastrofe / varig skade /dødsfall. For å oppnå ønsket resultat må rapporter skrives og sendes inn, fordi rapportering gir fokus.
For å unngå katastrofe, må man begynne med å luke ut de små hendelsene. Man må med andre ord krympe pyramiden. Vi krymper den ved å redusere antallet små hendelser. Når det antallet går ned, får vi færre skader, færre ulykker og vi unngår forhåpentligvis katastrofe / varig skade /dødsfall. For å oppnå ønsket resultat må rapporter skrives og sendes inn, fordi rapportering gir fokus.

Etterlyser HMS-handlekraft

Fra 2003 til 2009 inntraff 10 dødsulykker. Det vil si gjennomsnittlig èn hver åttende måned. Fra 2010 til 2011 var det ni dødsulykker, det vil si èn hver tredje måned. I 2012 og så langt i 2013 har dette økt ytterligere, til en dødsulykke hver andre måned. Det er altså en utvikling som helt klart går gal vei. Det er tre viktige fellestrekk ved disse ulykkene:

1.Underentreprenører er involvert i de fleste alvorlige ulykkene. Faktisk alle, unntatt èn.

2.Det er ikke gjennomført SJA for de mest alvorlige ulykkene.

3.Underentreprenører har ikke deltatt i samhandlingsprosesser.

Under HMS-konferansen i oktober 2013, pekte MEFs Trond Johannesen på hvor viktig det er at underentreprenører blir involvert i HMS-arbeidet og kulturen på det enkelte anlegget. Han tror også det er behov for bedre kommunikasjon mellom aktørene på prosjektene og mer involvering av aktørene. Et annet poeng han peker på er oppgjørsformen for sikringstiltak som et virkemiddel. Her

Med en økning i uønskede hendelser på norske anlegg, holdt MEF en HMS-konferanse i oktober 2013. I den forbindelse ble bransjen utfordret av statens vegvesen og vegdirektoratet til å komme med tiltak for å stoppe den negative utviklingen.

Enkel

Simen Larsen og Lars Erik Lunde jobber begge med marked og innkjøp i Park & Anlegg i Sarpsborg. Deres idé var å tenke enkelt, men synlig. Svaret på utfordringen ble introduksjonen av sikkerhetsvogna, et viktig, godt synlig verktøy for fokus på og gjennomføring av sikker jobbanalyse (SJA).

Synlig HMS-fokus

Det er underentreprenørene (UE)som er overrepresentert i ulykkene. Det pekes på at UE-leddet ofte får mangelfull deltagelse i samhandlingsprosessen som en følge av at de ofte kommer inn sent i prosjektene. Sikkerhetsvogna blir et synlig virkemiddel for å oppnå fokus på SJA. At den står sentralt på prosjektene skal gjøre den vanskelig ikke å legge merke til.

Man får da også enkelt med seg sikkerhetsvognas hovedbudskap:

Er din HMS & SJA i orden?

- Sikkerhetsvogna skal stå synlig midt i arbeidslinja, og gjerne på prosjekter hvor det er mye UE og, eller sikkerhetsrisikoer, forklarer Simen Larsen.

Ikke et feltsykehus

Den inneholder en kontordel for sikker jobbanalyse med plass til seks personer, to pasientsenger, hvor en av sengene enkelt kan gjøres om til en arbeidsbenk for å brette ut store arbeidskart. Mer konkret inneholder sikkerhetsvogna hjertestarter og, ulltepper, wifi og selvsagt førstehjelpsutstyr.

- Man kan selvsagt utstyre en slik vogn med langt mere, men vi trengte jo ikke et feltsykehus, det skulle være enkelt, forklarer Simen Larssen.

Laget to

To sikkerhetsvogner er kjøpt inn og den første ble satt på plass på prosjektet ny riksveg 22 Lillestrøm - Fetsund. Prosjektet inneholder motorvei og to bruer og har en kostnadsramme på omtrent 500 millioner. Den andre skal i første omgang brukes på utomhusprosjektet på det nye Sykehuset Østfold, en stor arbeidsplass med mye aktivitet.

Utviklet selv

Park & Anlegg har i hovedsak tegnet og utviklet sikkerhetsvogna selv med hjelp av nødetatenes innspill. Den har blant annet blitt kvalitetssjekket av ambulansetjenesten i Østfold. Noe tilsvarende er HMS-containerne som allerede finnes, men de er fundert på noe annet.

Det at vogna kan flyttes ved hjelp av lette kjøretøy, gjør det ekstra enkelt å plassere den på ønsket prosjekt i løpet av kort tid.

Kontordelen skal være tilgjengelig for å gjøre sikker jobb analyse for aktørene på anlegget. Simen Larssen er spent på mottagelsen av vogna.
Kontordelen skal være tilgjengelig for å gjøre sikker jobb analyse for aktørene på anlegget. Simen Larssen er spent på mottagelsen av vogna.
Samarbeidspartnerne forplikter seg til å følge opp, Simen Larssen tror det er en kritisk suksessfaktor i prosjektet.
Samarbeidspartnerne forplikter seg til å følge opp, Simen Larssen tror det er en kritisk suksessfaktor i prosjektet.
På taket er det klistret symbolet for førstehjelp, dette for at ambulansehelikopter lett skal gjenkjenne sikkerhetsvogna.
På taket er det klistret symbolet for førstehjelp, dette for at ambulansehelikopter lett skal gjenkjenne sikkerhetsvogna.
Det kunne vært flere nummer her, men siden konseptet skal være enkelt og godt synlig, valgte man 113. Blir det for mye informasjon risikerer man at ingenting blir synlig.
Det kunne vært flere nummer her, men siden konseptet skal være enkelt og godt synlig, valgte man 113. Blir det for mye informasjon risikerer man at ingenting blir synlig.