Plusser og minuser hos NCC

Etter årets tre første kvartal kan NCCs norske virksomhet rapportere om høy aktivitet.

Adm. dir. Peter Gjørup i NCC Construction AS.

Adm. dir. Peter Gjørup i NCC Construction AS.

Publisert Oppdatert

NCC Constructions omsetning i årets ni første måneder var MNOK 2.892, en økning på 17 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet er imidlertid negativt, med MNOK -15.

Omsetningen og driftsresultatet i tilsvarende periode i 2010 var henholdsvis MNOK 2.477 og MNOK 94. Ordreinngangen fra januar til og med september i år var MNOK 3.107. Sammenlignet med fjoråret har ordreinngangen økt med MNOK 447, tilsvarende 17 prosent.

- Det er høy aktivitet i markedet og vi er fornøyd med økning i både omsetning og ordreinngang. Samtidig er jeg misfornøyd med at resultatet er negativt. Det er i hovedsak et hotellprosjekt og en garantisak i et eldre prosjekt som gjør at årets resultat er negativt hittil i år.

Vi ser positivt på markedsutviklingen, og opprettholder våre ambisiøse vekstplaner, sier Peter Gjørup, administrerende direktør i NCC Construction.

NCC Roads hadde høy aktivitet i første kvartal innen vinterdrift på de ni driftskontraktene selskapet har med Statens vegvesen. Andre og tredje kvartal har vært preget av høy aktivitet i selskapets asfaltvirksomhet og pukk og grus. I tillegg har det vært en solid oppdragsmengde på profilbetong i løpet av årets ni første måneder. Fra 1. september fikk Veiservice sin 10. driftskontrakt med Statens vegvesen.

- Vi er meget godt fornøyd med det høye aktivitetsnivået innen både asfalt, pukk og grus og veiservice, sier administrerende direktør Michael Malm i NCC Roads.