Positive erfaringer etter Forvaltningsreform

For drøyt ett år siden overtok Fylkeskommunene ansvaret for 17.200 km riksveier fra staten. I dag er fylkene landets største veiforvalter. Nå konkluderer Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) med at fylkeskommunene i all hovedsak har hatt positive erfaringer med omstillingen.

Publisert Oppdatert

Basert på en fersk spørreundersøkelse blant alle landets fylker, slår MEF fast at forvaltningsreformen og økt veiansvar ser ut til å ha slått positivt ut.

Reformen har ført til flere stillinger innefor samferdselssektoren i nesten samtlige fylkeskommuner. Fylkene kan også i stor grad benytter seg av lånemulighetene gitt gjennom rentekompensasjonsordningen i statsbudsjettet. Det betyr at det åpner seg gode muligheter for investering i vei.

Likevel hadde 12 fylkeskommunene og Oslo kommune ubrukte midler til veibygging ved utgangen av 2010. Til sammen utgjør dette mer enn 650 millioner kroner.

Vel 800 bransjefolk er påmeldt til årets største samling for anleggsbransjen i Norge. Anleggsdagene, som i år arrangeres for 30. gang, er en unik anledning til å få anleggsbransjen i tale - her er "alle" samlet over tre dager med rikelig tid til både fagseminar, anleggsutstillingen "Leverandørmart'n" og sosialt samvær.

I dag, torsdag, arrangeres tre seminarer samtidig, VA-dagen, Sprengningsdagen og Ressursgjenvinningsdagen.