Positivt i AF-gruppen

AF Gruppen leverte et resultat før skatt i 2. kvartal på MNOK 77 (61) og hadde en sterk kontantstrøm fra driften med MNOK 104 (64). I løpet av 1. halvår har ordrereserven økt med MNOK 924.

Publisert Oppdatert

Omsetning i 2. kvartal var på MNOK 1 385 (1 529). Resultat før skatt var MNOK 77 (61), tilsvarende en resultatmargin på 5,6 %. Samlet for 1. halvår var resultat før skatt på MNOK 127 (109). Resultat per aksje ble i 2. kvartal 3,81 (3,11) og for 1. halvår 6,31 (5,65). Samlet ordrereserve per 1. halvår er på rekordnivå med MNOK 5 836 (5 436).

Per 2. kvartal 2009 var H-verdien 3,8 (2,9) for den norske delen av virksomheten, mens sykefraværet var 3,9 % (4,1 %).

Styrket anleggsvirksomhet og bedre marginer i Bygg

Markedssituasjonen er ulik innenfor de fem virksomhetsområdene i AF Gruppen.

Anlegg har høy aktivitet og et akseptabelt kvartals- og halvårsresultat. Det er i 2. kvartal vunnet flere store anleggskontrakter. AF forventer en positiv utvikling i anleggsmarkedet og har styrket organisasjonen for å være enda bedre rustet til å vinne og gjennomføre store anleggskontrakter.

God drift i Oslo-området sikrer et godt halvårsresultat for Bygg. Markedet er fortsatt preget av lav utbyggingstakt og sterk konkurranse om nye kontrakter.

Statlige og kommunale tiltakspakker forventes å bidra positivt til aktivitetsnivået innen både bygg og anlegg.

Les også:

AF-gruppen bygger sambandet

Eiendom har fremdeles vanskelige markedsforhold. I andre kvartal har boligsalget har tatt seg opp. Det forventes en moderat til positiv utvikling i boligsalget utover i 2009.

God ordrereserve i Miljø

I Miljø har offshorevirksomheten høy aktivitet og leverer gode resultater. AF Miljøbase Vats er utvidet og det nye anlegget ble tatt i bruk i juli. Anlegget fremstår i dag som Europas mest moderne mottaksanlegg for gjenvinning av offshoreinstallasjoner. AFs offshoreenhet har større prosjekter som vil pågå gjennom hele 2009.

Resultatet i Miljø er preget av sviktende inntjening for den landbaserte virksomheten i hovedsak på grunn av nedgangen i bygg- og anleggsmarkedet. Det er gjort organisatoriske tilpasninger til dagens situasjon. I mai ble AF tildelt en stor kontrakt vedrørende fjerning av den russiske krysseren "Murmansk".

- AF Gruppen leverte et godt kvartals- og halvårsresultat. Dette viser at AF har medarbeidere som også presterer i et tøffere marked. En betydelig økning i ordrereserven viser at vi også har konkurransekraft. Markedsutsiktene er fortsatt preget av usikkerhet og varierer sterkt innen de ulike markedssegmentene. Også i dagens marked finnes det mange muligheter og den gamle leksa om "grundighet og at hardt arbeid" gjelder i fortsatt i høyeste grad, sier konsernsjefen Pål Egil Rønn.