Presten velsignet anleggsarbeiderne

Det var noe uvanlig seremoni som i forrige uke foregikk på Fv337 i Sogn og Fjordane. Der sto nemlig en katolsk prest og velsignet anleggsarbeidere og ba skytshelgenen Sankta Barbara passe på dem under anleggstiden.

Presten er flankert av de to entreprenørane Oddgeir Havnen fra Havnen Anlegg AS og Pavel Bürgel frå Metrostav.

Presten er flankert av de to entreprenørane Oddgeir Havnen fra Havnen Anlegg AS og Pavel Bürgel frå Metrostav.

Publisert Oppdatert
Store anleggsmaskiner i arbeid i vilt vestlandsterreng. Veitastrondsvegen er beryktet for snøskred som fyker ned de bratte fjellsidene om vinteren, og tunnel gjennom Bjørnabakkane og skredvoll under Lindeskreda skal gjøre veien tryggere.

Store anleggsmaskiner i arbeid i vilt vestlandsterreng. Veitastrondsvegen er beryktet for snøskred som fyker ned de bratte fjellsidene om vinteren, og tunnel gjennom Bjørnabakkane og skredvoll under Lindeskreda skal gjøre veien tryggere.

Leder Eivind Yttri (t.v.) i Vegseksjon Sogn representerte byggherre under markeringa.

Leder Eivind Yttri (t.v.) i Vegseksjon Sogn representerte byggherre under markeringa.

Skulpturen av skytshelgen Sankta Barbara har fått sin faste plass ved nordenden av Bjørnabakktunnelen.

Skulpturen av skytshelgen Sankta Barbara har fått sin faste plass ved nordenden av Bjørnabakktunnelen.

Prosjektleder Pavel Bürgel (t.v.) fra Metrostav og Vegvesenet sin prosjektleder Stein Dyngen diskuterer framdrift og løsninger på anleggsplassen.

Prosjektleder Pavel Bürgel (t.v.) fra Metrostav og Vegvesenet sin prosjektleder Stein Dyngen diskuterer framdrift og løsninger på anleggsplassen.

Arbeidet på Fv337 blir utført av det tsjekkisk-norske arbeidsfellesskapet Metrostav/Havnen Anlegg og for de tsjekkiske tunnelarbeiderne er det viktig å ha skytshelgenen Sankta Barbera med på laget mens de bygger tunnel og skredvoll.

Ifølge Wikipedia er Sankta Barbera skytshelgen for matematikere og for artillerister og andre yrkesgrupper som jobber med eksplosiver.

Den katolske presten plasserte også en figur av helgenen i en liten nisje i fjellveggen like ved tunnelåpningen. Der skal den stå gjennom hele anleggsperioden.

Akkurat dette med velsignelse er langt fra noe nytt i den katolske verden. Vi vet at det i Brasil blir velsignet Scania-lastebiler utenfor en egen Scania-kirke og selv har vi vært med på at et helt volleyball-lag i Rio ble velsignet for å vinne kampen mot nabobyen.

Men i Norge er det ikke helt hverdagskost.

En flott seremoni

Også representanter for Vegseksjon Sogn var med på seremonien. - Det var en flott seremoni og vi fikk raskt følelsen av at dette var veldig viktig for de tsjekkiske arbeiderne, forteller seksjonsleder Eivind Yttri i Statens vegvesen. Han synes denne tradisjonen er noe på linje med norske tanker om HMS, altså arbeid for å unngå ulykker i anleggsdriften.

Første gang i Norge

Sikring av Bjørnabakkane og Lindeskreda på Veitastrondsvegen er det første vegprosjektet for tsjekkiske Metrostav i Norge. - Vi er det største anleggs- og ingeniørselskapet i Tsjekkia og er glade for dette oppdrager, forteller prosjektleder Pavel Bürgel i Metrostav.

Så langt er prosjektet også godt i gang. Per 27. august er det drevet 64 meter tunnel og arbeidene vil holde på utover høsten så lenge det er forsvarlig - og nettopp den avgjørelsen er det vel neppe Sankta Barbera som tar.

Under Lindeskreda skal vegen legges ut på fylling i Veitastrondsvatnet, og på oversiden skal en stor skredvoll bygges.

Under Lindeskreda skal vegen legges ut på fylling i Veitastrondsvatnet, og på oversiden skal en stor skredvoll bygges.