Kompaktering:

Profesjonalisering og rekruttering

Deltagerne på kompakteringsseminaret som nylig ble holdt i Stockholm, etterlyser økt kunnskapsnivå blandt komprimeringsarbeiderne.

Anleggsleder Pål Grinde (til venstre)og bas og opplæringsansvarlig Jon Aage Ødegaard i Vassbakk & Stol, har utviklet et eksportformat som kan brukes i programmet Gemini terreng og entreprenør. Dette gir mulighet til visning av komprimeringslagene i tverrprofil og detaljvisning i plankartet.

Anleggsleder Pål Grinde (til venstre)og bas og opplæringsansvarlig Jon Aage Ødegaard i Vassbakk & Stol, har utviklet et eksportformat som kan brukes i programmet Gemini terreng og entreprenør. Dette gir mulighet til visning av komprimeringslagene i tverrprofil og detaljvisning i plankartet.

Publisert Oppdatert
Her har dataene fra programmet blitt lagt over på et flyfoto av taksebanen på Flesland flyplass. De røde feltene representerer dårlig masse og må skiftes ut. Ved hjelp av dette lages et maskinprosjekt som sendes trådløst til den aktuelle gravemaskinen, som da får arbeidsområde i 3D på sin skjerm og kan bytte ut massene uten stikking.

Her har dataene fra programmet blitt lagt over på et flyfoto av taksebanen på Flesland flyplass. De røde feltene representerer dårlig masse og må skiftes ut. Ved hjelp av dette lages et maskinprosjekt som sendes trådløst til den aktuelle gravemaskinen, som da får arbeidsområde i 3D på sin skjerm og kan bytte ut massene uten stikking.

Anders Husvig fra Trafikverket etterlyser økt, engajsement, kunnskap og kompetanse hos komprimeringsarbeiderne. Han poengterer at bedre underlag på viene vil øke levetiden med det dobbelte.

Anders Husvig fra Trafikverket etterlyser økt, engajsement, kunnskap og kompetanse hos komprimeringsarbeiderne. Han poengterer at bedre underlag på viene vil øke levetiden med det dobbelte.

Nylig hadde Dynapack samlet en del av bransjen i Stockholm, for å prate om kompaktering.

Sentralt i seminaret stod to nordmenn fra Vassbakk & Stol, Pål Grinde og Jon Aage Ødegaard. Begge er de opptatt av kompresjonskontroll og har jobbet aktivt med dette. Jon Aage er både bas, maskinfører og opplæringsansvarlig. Han ser nå behovet for å øke kompetansen og ikke minst statusen til valseførerne.

Like krav

Det er en stor bekymring at valseføreren ofte er den mannen som ikke har noen annet å gjøre på anlegget.

- Det er rett og slett blitt for vanlig å bruke førere uten riktig kompetanse her, hvorfor skal det ikke stilles krav til å føre et valsetog som på andre maskiner, spør han seg.

Han ser helst at valsene blir sidestilte med andre maskiner for å sikre en kompetanseheving og heving av statusen på denne viktige oppgaven. Det samme poenget synes han gjelder for håndmennene. Han ser også en utfordring i at skolene ikke er godt nok utstyrt. Bare det at maskinførerne ikke får opplæring i GPS-kjøring, er en mangel mener han.

Vassbakk & Stol er flinke med lærlinger og har tatt inn 15 unge og lovende bare i år. Selskapet har gode ordninger og har på en måte fredet lærlingene. De gjør dette bevisst og det ser ut som det lønner seg siden de fleste vil fortsette der. Men utfordringen gjenstår, hvordan heve disse viktige oppgavene til et skikkelig nivå?

Utvider Flesland

Særlig på deres jobb med å utvide taksebanen og området rundt landingsstripa på Flesland-flyplass, har kravene til kvalitet og dokumentasjon vært høye. For å holde kontroll har 70 av deres 200 maskiner styringsenheter (GPS). På Flesland-prosjektet som ble omtalt i AnleggsMagasinet Nr.4 i år, har de avrettet og valset 280.000 kvadratmeter pukk og grus, noe som etter norsk veistandard tilsvarer arealet av 40 kilometer ny riksvei. Prosjektet har medført utskiftning av masser helt ned til fjell, bortsett fra noen få steder. Dette inkluderer 520.000 kvadratmeter avrettet og valset sprengsteinfylling.

Økte krav og økt kontroll

Jobben har hatt høye krav til utførelse, dokumentasjon og kvalitetskontroll. De ønsket dermed ytterligere dokumentasjon og fikk dermed utviklet et eksportformat i samarbeid med Dynapac som kan leses i programmet Gemini Terreng og Entreprenør. Programmet gir mulighet til visning av komprimeringslagene i en tverrprofil og detaljvisning i plankartet. De ressurssterke nordmennene høstet god applaus for sitt bidrag under seminaret.

Bordet fanger

Jon Aage synes programmene er gode, men bordet fanger mener han. Kvalitetskravene og dokumentasjonskravene øker stadig på slike jobber og han savner også å kunne koordinere 2 DCA-program (Dynapac Compapaction Analyzer). Om man har to eller flere valser på et prosjekt ville dette åpenbart ha sine fordeler for å unngå overkomprimering og sløsing med ressurser.

Bedre komprinmering - lengre levetid

Fra svenska Trafikverket kom Anders Huvstig og pratet om veier, komprimering og levetid. Det henger selvsagt sammen og hans hovedbudskap var at det vil koste lite ekstra å få veiene til å vare mye lenger.

Når regnestykket gjøres fullstendig behøver det egentlig ikke koste noe ekstra i det hele tatt, forklarte den erfarne svensken. For ved å komprimere med 150 MPa (megapascal) istedet for 90 MPa, viste han bransjen at slitasjen er langt mindre merkbar.

Kvalitetsbonus

I tillegg til bedre analyse og utredning av beste konstruksjonsalternativ under prosjekteringen, vil han ha en mer optimal overbyggskonstruksjon med hensyn til materialets egenskaper og utførelse.

Han etterlyser også økonomiske insentiver for entreprenørene for å gjøre veiene bedre enn kravene er i dag, en form for kvalitetsbonus.

Men også her blir det spurt etter økt engasjement , kompetanse og høyere kunnskap, noe som nordmennene allerede hadde vært inne på.

Anleggsleder Pål Grinde (til venstre)og bas og opplæringsansvarlig Jon Aage Ødegaard i Vassbakk & Stol, etterlyser like krav for valseførerne som andre maskinførere.

Anleggsleder Pål Grinde (til venstre)og bas og opplæringsansvarlig Jon Aage Ødegaard i Vassbakk & Stol, etterlyser like krav for valseførerne som andre maskinførere.