Prosjektfinansiering kan bli hovedregelen

Landsmøtet i Arbeiderpartiet vedtok – mot alle odds – at samferdselsprosjekter skal sikres full, langsiktig finansiering. Dermed er det bred politisk enighet blant partiene om dette. Prosjektfinansiering kan bli hovedregelen, ikke som i dag årviss budsjettklatting.

Anlegg generelt

Anlegg generelt

Publisert Oppdatert

Oppslaget i torsdagens utgave av Aftenposten er svært gode nyheter for alle dem som mener prosjektfinansiering er helt nødvendig for å kunne gjennomføre store norske samferdselsutbygginger i årene som kommer.

Stikk i strid med ønskene fra blant annet statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Kristin Halvorsen, valgte landsmøtet å gå inn for prosjektfinansiering, ikke som i dag årvisse budsjettbevilgninger.

Landsmøtet i Arbeiderpartiet har vist at det er sterke krefter i distrikts-Norge for mer - og raskere - penger til vei og bane. Først sørget fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik, for å banke gjennom vedtak om at fylkeskommunene skulle få ekstra penger når de ved årsskiftet overtar ansvaret for mesteparten av riksveiene her til lands.

"Veiopprøret" fortsatte med stortingsrepresentant Steinar Gullvåg, Vestfold. På tross av motstand fra partiledelsen og finansministeren vedtok landsmøtet at store samferdselsprosjektet skal fullfinansieres fra start. Det skal sikre at utbygginger skjer sammenhengende - ikke i rykk og napp slik det ofte skjer i dag.

Den nye jernbanen mellom Lysaker og Asker kostet 6 milliarder kroner og ble bygget i rykk og napp. Med fullfinansiering fra start kunne samfunnet ha spart 1,5 milliarder kroner, hevder Gullvåg.

I tillegg til Vestfold Ap, sto fylkeslagene fra Vest- og Aust-Agder samt Telemark sentralt i Ap-opprøret, skriver Aftenposten.

Høyres samferdselspolitiske talsmann, Trond Helleland, sier han er glad for vedtaket, men spent på om de rød-grønne vil følge opp vedtaket i praksis.

Taale Stensby, ansvarlig for nye E6 mellom Gardermoen og Biri, sier til Aftenposten at dette prosjektet kunne ha startet opp ett til to år tidligere med prosjektfinansiering. I dag vet ikke Stensby om vegvesenet får midler til å fullføre utbyggingen helt frem til Biri.