Publikumsrekord for Fjellsprengningskonferansen

760 deltakere tok plass i salen på SAS-hotellet i Oslo 25. november for å overvære foredragene på den 48. Fjellsprengningsdagen.

Publisert Oppdatert

I åpningstalen rettet formann i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) Eivind Grøv søkelys på at tunnelindustrien er på fremmarsj.

- I fjor lå tunnelindustrien nede med brukket rygg, med en produksjon som var den laveste på mange år. 2010 tegner imidlertid veldig godt, drøyt 4,5 millioner faste kubikk er prognosen. Bergindustrien produserer et årlig uttak på drøyt 10 millioner faste kubikk. Verdiskapningen i vår felles industri anslås grovt til 15 - 20 milliarder norske kroner. Gratulerer, sier Grøv. Etter åpningstalen var det som seg hør og bør utdeling av årets gullfeisel. Dette har vært en tradisjon gjennom mange år og i år ble det delt ut to stykker.

Årets gullfeisler ble tildelt Bente Ulvestad og Tom Myran. I sin begrunnelse for tildelingen hadde NFF lagt vekt på deres brennende engasjement for det de holder på med. De er dyktige og de befinner seg sjelden i bransjens rampelys, men de gjør noe hele tiden. Begge to jobber for et felles tema knyttet til HMS.

Bente Ulvestad er den første med ikke-teknisk utdannelse som har blitt tildelt NFFs hederspris. Hun er utdannet dr. med. fra Universitet i Oslo og er en sentral person når det gjelder forskning på arbeidsmiljø under jord. Ulvestad jobber til daglig med temaer som blant annet omhandler kronisk lungeskade (kols) og oljetåke i miks med bergpartikler. Hun har i mange år jobbet i to av landets største entreprenørbedrifter og gjort mye for å bedre kunnskap og forståelse for konsekvenser av spesielle sider ved arbeidsmiljøet for anleggsarbeid generelt og bergarbeid spesielt.

Tom Myran tok siv.ing. tittelen ved NTH i 1967 innenfor faget gruvedrift og en doktorgrad innenfor samme fagfelt i 1974. Siden 1970-tallet har han med eget måleutstyr registrert fysiske forhold som påvirker arbeidsmiljøet ved underjordsanlegg, dagbrudd og pukkverk over hele landet.

Æresmedlemskap

Det er ikke ofte det deles ut æresmedlemskap i NFF, men det ble det gjort i år. Æresmedlemskapet ble tildelt Johannes Hope. Juryens begrunnelse for å utnevne Hope er at han er en person som for mange gir en følelse av at han alltid har vært i NFF, eller at NFF alltid har vært forbundet med han. Det nye æresmedlemmet er født i mai 1943 og gikk ut av NTH som bygningsingeniør i 1968. Han ble innmeldt i det som den gang het Norske Sivilingeniørers Forening i 1969. Han deltok på sin første NFF-konferanse i 1970 og er faktisk en 40-års jubilant.

Hope har vært sterkt delaktig i foreningens arbeid gjennom hele karrieren. Han har sittet i mange komiteer, blant annet i økonomiavdelingen hvor han nå sitter.