Råde Graveservice setter i gang

Råde Graveservice AS er kåret som vinner av konkurransen om første entreprise for bygging av nytt Østfoldsykehus, graving - og masseforflytting.

Publisert Oppdatert

Dette er prosjektets første kontrakt, og oppstarten av kontraktsarbeidene markerer byggestart for prosjektet.

Prosjektdirektør Dag Bøhler er tilfreds med at det var stor interesse i markedet om oppdraget, og at en lokal entreprenør både har kapasitet og konkurransedyktighet til å vinne konkurransen.

400.000 kubikkmeter

Det var seks tilbydere som leverte tilbud i konkurransen. Verdien på kontrakten er om lag 27 millioner kroner inklusive moms. Kontrakten inneholder utgraving og masseforflytting av cirka 400.000 kubikkmeter. Tomten er cirka 180 dekar.

Prosjektsjef for bygg, Kim Østenby sier at det er godt å komme i gang etter flere års planlegging.

- Dette betyr at vi har nådd en viktig milepæl for realisering av prosjektet i og med at vi nå vil være i gang på byggeplassen, sier han.

Byggearbeidene skal igangsettes høsten 2011 og være avsluttet i løpet av 2014. Klargjøring, testing, prøvedrift med videre, skal gjennomføres i 2015 slik at driften kan fases gradvis inn fra slutten av 2015, informerer SØF på sine hjemmesider.