Raset i Løsberga

I dag leverer Statens vegvesen sin redegjørelse til Samferdselsdepartementet om forholdene i Løsberga i Nord-Trøndelag.

Publisert Oppdatert

I redegjørelsen heter det at det har vært et nært samarbeid med ekspertise i anleggsfasen, men at det ikke foreligger en geologisk rapport i forbindelse med vedtaket om utvidelse til en firefelts veg. Statens vegvesen vil skjerpe sine rutiner.

Redegjørelsen bekrefter at det har vært innleid geologisk kompetanse på prosjektet sammenhengende fra 2004, og at utvidelse til firefelts veg ikke utløste krav om konsekvensutredning. Overvåkningssystemet som ble satt i gang for å registrere tegn til ras, har fungert som forventet.

Nedsetter gruppe

- Vi fokuserer nå på hva som skjedde i beslutningsfasen. At det ikke foreligger en geologisk rapport før beslutning om utvidelse til firefelts veg reiser spørsmål om dette er godt nok håndtert. Det er grunn til å gå dypere ned i dette, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Statens vegvesen har derfor gitt en gruppe i oppdrag å vurdere hva som skjedde i planleggings- og beslutningsfasen. Gruppa består av professor i ingeniørgeologi Bjørn Nilsen og professor i bygg- og anleggsteknikk Amund Bruland begge fra NTNU, i tillegg stabsleder ved utbyggingsavdelingen i Region midt, Ove Nesje. Gruppa skal også se på arbeidsgang, kartlegging, oppfølging og utførelse før raset den 30. juni i år. Hensikten er å finne ut om vurderinger, prosedyrer og utførelse har vært tilfredsstillende. Det forventes at rapporten fra gruppa vil foreligge tidlig i 2009.