Raskere og smartere samferdselsutbygging

Veier og jernbane kan bygges 35 til 50 prosent raskere enn i dag, ifølge ny NHO-rapport. Nå anbefaler NHO-sjefen ”politisk lite kontroversielle” løsninger.

Publisert Oppdatert

Når smartere løsninger for å bygge vei og jernbane ikke tas i bruk, er det ikke grunnet uenighet om at de er smartere. Det er politisk ideologi som står i veien.

Det sier NHOs administrerende direktør John G. Bernander til Aftenposten. Tirsdag leverte NHO rapporten "Raskere og smartere samferdselsutbygging" til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Rapporten anbefaler nye finansierings- og prosjektløsninger i versjoner som er "politisk lite kontroversielle", som det heter, skriver Aftenposten.

Bak rapporten, som er laget av Vista Analyse, står NHO, noen av landets største transportorganisasjoner, de største entreprenørene og fagforbund som Byggenæringens Landsforening. Rapporten er, ifølge NHO, næringslivets svar på Kleppas invitasjon gjennom Aftenposten i vår om å komme med innspill til hvordan Norge skal få til et kjempeløft for vei og jernbane.

Det er dermed et samlet næringsliv som mener at det kan bygges 35-50 prosent raskere enn Regjeringens Nasjonal Transportplan legger opp til.

OPS

På rekke og rad har veibyggere, annet næringsliv og opposisjonen på Stortinget ropt på vei og jernbane som kan planlegges og bygges uten å bli styrt underveis av statsbudsjettene. Der penger til fullføring av prosjektet er garantert idet man setter i gang, penger som er hentet fra egne offentlige fond eller fra private/offentlige lån.

Men slike løsninger, som gjerne er kalt prosjektfinansiering, og som ikke minst er knyttet til såkalte OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid), har møtt motbør i Finansdepartementet og Regjeringen. Finansminister Sigbjørn Johnsen har sagt gjentatte ganger at man ikke skal behøve å låne penger til veibygging så lenge Norge har penger på bok, skriver Aftenposten

Også såkalte livsløpsentrepriser blir anbefalt i rapporten. Det innebærer at én og samme entreprenør får ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av en veistrekning.

For å unngå at ordet prosjektfinansiering skal skape strid, vil NHO bruke det om alle typer finansieringsløsninger der bevilgningene til hele prosjekter er sikret ved oppstart. Rapporten foreslår bl.a. å prøve ut "flerårig budsjettering", der man binder bevilgninger til ulike poster i et lengre perspektiv. Denne praksisen følges bl.a. i Sverige, Danmark og Nederland.

Magnhild Meltveit Kleppa sier at det ikke blir noen endring av finansieringen av prosjektene som er med i gjeldende Nasjonal Transportplan, men at hun i dag vil diskutere med næringslivet løsninger for neste transportplan. Den skal dekke perioden 2014-2023.