Rassikring E6 Valjohk

Publisert Oppdatert

Statens vegvesen Region nord innbyr til anbud på rassikring av E6 ved Valjohk.

Søknadsfrist er 14. oktober, papirer er tilgjengelig til den 10.oktober.

Prosjektet består i sikring av rasområde på E6 Hp18 km 43,5 ved Valjohk i Tanadalen.Rassikringen vil bestå av rensk av fjellskjæringer, bolting samt sikring med fjellbånd og nett.

CPV: 45000000.