Rassikring i Eiterfjordområdet

Sikringsarbeidene skal starte i april 2009, men det forutsetter at Stortinget vedtar Regjeringens forslag om å bevilge 55 millioner til arbeidene.

Publisert Oppdatert

Haile Hansen fra Statens Vegvesen orienterte kommunestyret fredag om rassikringprosjektet i Eiterfjordbakken og langs Eiterfjorden.

For lite

Regjeringen har signalisert at den vil bevilge 55 millioner kroner i Statsbudsjettet for 2009 til rassikring langs riksvei 889.

Det koster adskillig mer enn 55 millioner kroner å rassikre hele strekningen mellom Snefjord og Havøysund. I denne omgangen vil Eiterfjordbakken og de rasutsatte stedene langs Eiterfjorden bli rassikret.

Svært forenklet kan en forklare prinsippene ved sikringsarbeidene ved at veien flyttes lengre ut. Det gjøres ved å ta masse innenfor dagens veitrase og legge denne massen på yttersida av dagens veibane. Deretter flyttes den nye veitraseen lengre ut. Det vil bli rekkverk på begge sider av veien. På utsatte steder vil det bli voller som er 4-6 meter høye. Mot fjellet blir det 12-15 meter bred grøft.

Det er 90.000 m³ fjellmasser som skal fjernes. Den planlagte strekningen er på 2 kilometer.

Prosjektet er nå ute på anbud, og det var faktisk hele 17 firmaer som har bedt om anbudsdokumentene. Anbudsfrist er satt til 12. februar 2009.

Haile Hansen regner med byggestart i april. Veien skal være ferdig før vinteren 2009. Det vil da gjenstå noen forskjønningsarbeider, samt at veiebanen ikke blir asfaltert før i 2010.

Veien skal være kjørbar i hele anleggsperioden. Prosjektet er beregnet til å koste i overkant av 40 millioner kroner. Det betyr at det er midler til overs, slik at prosjekteringsarbeidene til neste delprosjekt som er områdene fra Tjarven mot Bakfjordlandet, kan starte.

Dette prosjektet er beregnet å koste omtrent det samme som sikringen av Eiterfjordområdet.

Kilder: Måsøy kommune og Statens vegvesen