Rassikring til en milliard

Strekningen på Rikveg 70 fra Modalan til Sunndalsøra i Møre og Romsdal har lenge vært en bekymring og er regnet for å være den desidert mest rasutsatte strekningen i Midt-Norge.

Anleggsleder Roger Gården fra AF-Anlegg på vei inn i tverrslaget på 400 meter som vil gi mulighet til å drive vekseldrift fra fire punkter.

Anleggsleder Roger Gården fra AF-Anlegg på vei inn i tverrslaget på 400 meter som vil gi mulighet til å drive vekseldrift fra fire punkter.

Publisert Oppdatert
Anleggsleder Roger Gården fra AF-Anlegg (til venstre)og kontrollingeniør Audun Andersen fra Statens Vegvesen bygger 7,5 kilometer med rassikringstunnell på riksvei 70.

Anleggsleder Roger Gården fra AF-Anlegg (til venstre)og kontrollingeniør Audun Andersen fra Statens Vegvesen bygger 7,5 kilometer med rassikringstunnell på riksvei 70.

Dette er ved tilgangspunktet i Sunndalsøra. Maskiner fra AF-Anlegg og M3 Anlegg er i god gang med å forberede til tunneldrift.

Dette er ved tilgangspunktet i Sunndalsøra. Maskiner fra AF-Anlegg og M3 Anlegg er i god gang med å forberede til tunneldrift.

Stiplet linje viser den nye tunneltraseen som i hovedløpet vil strekke seg 7,5 kilometer fra Oppdøl til Sunndalsøra. I dag har strekningen tre tunneler (Fonnafonntunnelen, Trettøytunnelen og Midtbekktunnelen) og ett rasoverbygg. Den ene tunnelen har fri høyde på kun 3,9 meter, mens en annen tunnel er så smal at store kjøretøy får problemer når de møtes.

Stiplet linje viser den nye tunneltraseen som i hovedløpet vil strekke seg 7,5 kilometer fra Oppdøl til Sunndalsøra. I dag har strekningen tre tunneler (Fonnafonntunnelen, Trettøytunnelen og Midtbekktunnelen) og ett rasoverbygg. Den ene tunnelen har fri høyde på kun 3,9 meter, mens en annen tunnel er så smal at store kjøretøy får problemer når de møtes.

I sommer startet prosjektet som skal gi trafikantene tryggere passasje på denne strekningen ved å lage tunnel gjennom Oppdølstranda. Dette er et rent tunnelprosjekt som i sin helhet blir finansiert med rasmidler, nærmere en milliard kroner blir prislappen.

7,5 kilometer tunnel

Selve tunnelløpet vil få en lengde på 7,5 kilometer med et tilhørende tverrslag på 400 meter og til sammen nesten 2 kilometer tilhørende vei. Statens Vegvesen har gitt AF-Gruppen kontrakten som har en verdi på 960 millioner kroner.

Stamveien hadde i 2009 en årsdøgnstrafikk på 2125 kjøretøy.

I tillegg til selve tunnelen skal det bygges totalt 2 km ny riksveg, 1500 meter i Modalen (på Oppdølssida) og ca 500 meter på Sunndalsøra. Det skal bygges 800 meter sideveger og over 1,7 kilometer gang- og sykkelveger, 1250 meter i Modalen og ca 500 meter på Sunndalsøra.

Første salve

Etter en samhandlingsfase, gikk den første salven av den 22. september. Men selve hovedløpet var ikke påbegynt da AnleggsMagasinet tok turen til Sunndalsøra. Det var likevel stor aktivitet på tilgangspunktene både i Sunndalsøra og Oppdøl. I tillegg var de kommet godt i gang med tverrslaget.

Sommeren 2014

Anleggsleder Roger Gården hos AF Anlegg, forklarer at prosjektet skal stå ferdig sommeren 2014, det er da inkludert elektroentreprisen. Sivilingeniøren fra Vågå, har jobbet som anleggsleder i nesten fire år nå og har erfaring fra flere andre store prosjekter. Mens vi kjører inn mot tilgangspunktet i Sunndalsøra forklarer han litt om arbeidet. AF-Anlegg har nå tre tunnelrigger på plass, men ytterligere en vil bli kjøpt inn for dette prosjektet. To store hjullastere og tre beltegående piggemaskiner er også på plass. I tillegg kommer selvsagt en del småmaskiner og ikke minst alle maskinene til underentreprenøren M3 Anlegg. Mens han prater ringer telefonen med jevne mellomrom. Det er mye å passe på med et anlegg som om kort tid skal drive tunneldrift fra fire punkter samtidig.

- Foreløpig er det jo mest action på telefonen min, smiler han.

Det er nok å ta i, for ved tilganspunktet i Sundalsøra står det mange maskiner måde med AF-logo og M3 Anlegg-logo. Her skal det være tunneldrift fra desember og det ser ut som de er i rute. Det samme er tilfellet på Oppdøl-siden hvor M3 Anlegg er godt i gang med å lage anleggsvei og gjøre klar tilgangspunktet. Etter han slår av noen ord med lederne på plassen kjører vi videre ut av Sunndalsøra, mot tverrslaget.

Tverrslaget

Tverrslaget går inn fra riksvei 70 mot midten av hovedløpet og skal fungere som rømningsvei, men det er også en mer praktisk grunn til å lage det. Når det har nådd hovedløpets trase vil det gi to ekstra tilgangspunkter for tunneldriften som da kan drives som vekseldrift fra til sammen fire punkter. Det hadde nådd 210 meter da AnleggsMagasinet var på besøk og det skal til slutt gå 400 meter inn til selve hovedløpet. Det at man kan drive tunnelen fra fire punkter(stuffer), reduserer byggetida med flere måneder.

1,1 millioner M3

M3 Anlegg fra Bodø har fått jobben med å flytte på 1,1 millioner kubikkmeter tunnelmasse til deponier og industriområder. De skal bygge 1800 meter vei, knuse 100.000 kubikkmeter med stein samt gjøre VA-arbeid. De har rundt 40 medarbeidere med på dette prosjektet alene og de vil bruke to hjullastere, seks tippsemier, to lastebiler 6x4, to dosere, tre gravemaskiner, fire dumpere og en veihøvel.

I tillegg er Bredesen Graving og Transport fra Sunndalsøra leid inn for å hjelpe til med massetransporten, deres lastebiler og rammestyrte dumpere er allerede et vanlig syn i trafikkbildet rundt Sunndalsøra.

Tverrslaget vil gå 400 meter inn i fjellet. Her har arbeiderne nådd 210 meter og utfører manuell rensk av nye borehull.

Tverrslaget vil gå 400 meter inn i fjellet. Her har arbeiderne nådd 210 meter og utfører manuell rensk av nye borehull.