REAS rendyrkes og får “søsterbedrift”

Røyken Eiendom AS (REAS)skal deles i to selvstendige selskaper. De siste åra har REAS hatt to hovedoppgaver. Den ene oppgaven er å bygge, eie, drive og leie ut bygninger for Røyken kommune. Den andre oppgaven er å skaffe kommunen inntekt fra øvandre eiendommer ved å utvikle og selge dem til nye eiere. I framtiden vil drift og utleie håndteres av Røyken Eiendom AS, mens den nyetablerte søsterbedriften Røyken Eiendomsutvikling AS tar seg av eiendomsutvikling og salg.

Publisert Oppdatert

- De to forretningsområdene er så forskjellige at de hver for seg fortjener å blir rendyrket i hvert sitt selskap, sier daglig leder i REAS, Ola Mæhlum. Han peker på at den nye strukturen, etter refinansiering, kan gi lavere kapitalkostnader for selskapet og redusere leiekostnadene for Røyken kommune, med kanskje så mye som åtte millioner kroner pr år.

Etter delingen vil Røyken Eiendom AS fremdeles stort sett eie de såkalte formålsbyggene i kommunen: Altså skoler, barnehager, rådhus, brannstasjon og omsorgsbygg.

Røyken kommune er den største og viktigste kunden til Røyken Eiendom AS, siden det er den som leier formålsbyggene. Røyken Eiendomsutvikling vil selge og leie ut eiendommer til næringslivet og andre.

Eiendommer som på sikt skal utvikles og selges overføres Røyken Eiendomsutvikling AS. Det gjelder for eksempel Follestad Næringspark, Gamle Vestbygda skole, Gamle Frydenlund skole, Bølstadlia, Hyggenveien 30, Slemmestad Brygge og bygget til den tidligere Statoil-stasjonen i Røyken.

Røyken Eiendomsutvikling AS blir derfor et viktig instrument i forhold til å beholde og skape arbeidsplasser i kommunen.

Begge selskapene eies 100% av Røyken kommune og har, inntil videre, samme administrasjon og styre.