Registrering av kulturminner

I april måned starter Hedmark fylkeskommune registreringen av kulturminner langs E6 mellom Kolomoen og Kåterud i Stange kommune. Undersøkelsene blir gjort i forbindelse med at E6 skal utvides til fire felt på denne strekningen.

Publisert Oppdatert

I løpet av året vil Statens vegvesen starte arbeidet med reguleringsplan for utvidelsen av E6 til firefelts veg med midtdeler fra Kolomoen til Kåterud i Stange kommune.

I forbindelse med reguleringsplanen, vil Hedmark fylkeskommune gjennomføre en registrering av kulturminner på denne strekningen. Registreringen av kulturminner vil starte i slutten av april 2010 og vil pågå ut året.