Regjeringen inndrar millioner fra Mesta

Regjeringen har besluttet å inndra 127,2 millioner kroner fra Mesta. Dette kommer som et resultat av at EFTAs overvåkingsorgan ESA, i oktober avgjorde at Mesta fikk med seg ulovlig mye i statsstøtte da selskapet ble etablert 1. januar 2003.

Mesta tunnel vedlikehold spyling tunnelvask

Mesta tunnel vedlikehold spyling tunnelvask

Publisert Oppdatert

I følge ABC Nyheter var det private konkurrenter av Mesta som mente at selskapet fikk med seg så mye penger fra starten ved utskillelsen, at det oppsto urettferdig konkurransevridning. Dermed fikk ESA i juli 2007 en klage som de har tatt til følge.

Nå slutter regjeringen seg til ESAs vurderinger i vedtaket av 7. oktober i fjor. Nærings- og handelsdepartementet har beregnet størrelsen på ulovlighetene og meddeler i et brev til ESA datert 4. februar at en større pengesum vil bli inndratt fra Mesta.

Da utskillingen fra Statens vegvesen skjedde, fikk Mesta en støttepakke på 993,6 millioner kroner til førtidspensjonering, flytte- og pendlerkostnader. Mesteparten av summen bedømmer ESA som tillatt, men at Mesta fikk med seg overgangskontrakter for 66,4 millioner, dekning av diverse andre kostnader for 26,7 millioner og fritak fra dokumentavgift på 8,3 millioner kroner har i følge ABC Nyheter, ESA slått ned på.

Av beløpet på 127,2 millioner kroner som Mesta nå må tilbakebetale til departementet, er 25,8 millioner renter.