Regjeringen sa ja til Rogfast

Publisert Oppdatert

- Dette er en veldig god nyhet for prosjektet, sier fungerende distriktsveisjef Stine Haave Askeland til Stavanger Aftenblad.

Hun understreker at det ennå er for tidlig å si noe om når tunnelen kan stå ferdig bygget.Statens vegvesen har fått melding om at planene for Rogfast har sluppet gjennom nåløyet i Finans- og Samferdselsdepartementene.

De to departementene har undersøkt om planene for prosjektet holder vann, noe de altså gjorde, og Vegvesenet fikk derfor nylig beskjed om at prosjektet også var godkjent av Regjeringen.

Departementene har sett på trasévalg, vurdert mulig trafikkgrunnlag og undersøkt de foreløpige tekniske beregninger ved prosjektet.

- Vi kan nå gå videre med Rogfast, og har allerede sendt over kommunedelplanene og konsekvensutredningen til videre behandling lokalt, opplyser Askeland.

Konkret betyr det at kommunene Bokn, Kvitsøy og Randaberg kan begynne å behandle planene for prosjektet etter ferien.

- Det bør være mulig å få et vedtak i de tre kommunene i høst. I tillegg må fylkestinget vedta at prosjektet kan delvis finansieres med bompenger. Det er nemlig en forutsetning, fortsetter distriktsveisjefen.

Parallelt med den politiske behandlingen av prosjektet lokalt vil Vegvesenet begynne sin del av jobben videre.

Noe av det første som må skje er seismiske undersøkelser av traseen under Boknafjorden, noe Askeland regner med vil skje i løpet av neste år.