Regjeringens krisepakke

Publisert Oppdatert

tungt.no er blitt bedt om å skaffe en oversikt over hvordan Regjeringens krisepakke fordeles når det gjelder vei. Her er noen tall:

Asfalt, drift og vedlikehold

- øker med 810 millioner kroner og er fordelt slik:

¿ 500 millioner kroner til legging av asfaltdekke og forsterkning av veifundamentet

¿ 80 millioner kroner til vedlikehold av ferjekaier

¿ 100 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak

¿ 80 millioner kroner til vedlikehold av bruer

¿ 50 millioner kroner til vedlikehold av tunneler

Riksveiinvesteringer

- øker med 1,43 milliarder kroner og er fordelt slik:

¿ 500 millioner kroner til bygging av gang- og sykkelveier

¿ 300 millioner kroner til flere mindre investeringstiltak

¿ 100 millioner kroner til opprusting av ferjekaier

¿ 280 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak langs eksisterende vei

¿ 50 millioner kroner til opprusting av tunneler

¿ 200 millioner kroner til å framskynde åtte større veiprosjekter

Økningen på 200 millioner kroner til større veiprosjekter er fordelt slik:

¿ 10 millioner kroner til riksveg 60 Olden - Innvik, Sogn og Fjordane

¿ 40 millioner kroner til E18 Sky i Vestfold - Langangen, Telemark

¿ 40 millioner kroner til E16/riksveg 13 Vossapakko, Hordaland

¿ 15 millioner kroner til E6 Majavatn, Nordland

¿ 50 millioner kroner til E6 Jansnes - Halselv, Finnmark

¿ 10 millioner kroner til riksveg 9 Tveit - Langeid, Aust-Agder

¿ 20 millioner kroner til riksveg 85 Kåringen - Lødingen, Nordland

¿ 15 millioner kroner til E39 Skibadalen, Rogaland

Rassikringstiltak - øker med 60 millioner kroner

Denne økningen vil gå til mindre utbedringer på rasutsatte punkt på veinettet.