Rekordhøy anleggsvirksomhet

Den sterke veksten i anleggsvirksomheten fortsatte i 3. kvartal 2012. Produksjonen ligger nå på et rekordhøyt nivå, 20 prosent høyere enn på samme tid i fjor og 14,3 prosent høyere enn i 3. kvartal i toppåret 2008.

Publisert Oppdatert

Produksjonen i anleggssektoren steg med 3,2 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2012, korrigert for sesongmessige variasjoner. Den positive utviklingen bekreftes av ordrestatistikken for bygg og anlegg, som viser en markant vekst i tilgangen på nye anleggsprosjekter.

Produksjonen i byggsektoren gikk ned 1,5 prosent i 3. kvartal 2012, ifølge sesongjusterte tall. Sammenlignet med samme kvartal i fjor, viser virkedagskorrigerte tall en vekst på 4,6 prosent.

Den totale produksjonen i bygge- og anleggsnæringen steg med 0,4 prosent i 3. kvartal 2012. Dette er en økning på 8,1 prosent fra samme tid i fjor.