Reno Norden AS beskyldes for sosial dumping

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har med stigende forundring fulgt oppslag i Dagbladet med blant annet påstander om betydelig sosial dumping i vårt medlemsfirma Reno Norden AS, sier administrerende direktør i MEF Trond Johannesen.

Publisert Oppdatert

- MEF støtter allmenngjøringsprinsippet, som skal garantere at alle arbeidstakere innenfor en bransje lønnes i henhold til tariffavtalen for denne bransjen. Dette er ett av de mest sentrale virkemidlene vi har mot sosial dumping, særlig for å sikre lønns- og arbeidsvilkårene til arbeidstakere fra utlandet som er på midlertidig tjenesteoppdrag i Norge.

-Begrepet sosial dumping brukes om konkurranse hvor arbeidstakeres arbeidskraft tilbys på lønnsvilkår som ligger langt under det som ellers gjelder i en bransje. Allmenngjøringsforskrifter er som nevnt særlig relevante for utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge.

- Reno Norden AS er medlem av MEF, og har tariffavtale. MEF er ikke kjent med noen lønnsforhold i denne bedriften som dreier seg om sosial dumping, avslutter Johannesen.

Om MEF

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca. 1.950 små, mellomstore og store bedrifter med ca. 27.000 arbeidstakere. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbedriftene for i overkant av 52 milliarder kroner i året. Forbundet har egen hovedavtale med LO samt to landsdekkende tariffavtaler. MEF står utenfor NHO.