Ruller´n helt ut

Statens vegvesen og Betonmast Anlegg AS har undertegnet kontrakt om byggingen av en ny kjøre- og gangbru over sporområdene på Oslo S. Kontrakten er på 289 millioner kroner.

Byggeleder Åge Brudeseth og direktør i Betonmast Anlegg Geir Nilsen med kontrakten som ble undertegnet 26.januar 2008.

Byggeleder Åge Brudeseth og direktør i Betonmast Anlegg Geir Nilsen med kontrakten som ble undertegnet 26.januar 2008.

Publisert Oppdatert

Stålkonstruksjonenen blir spektakulær med en høyde opp til 35 meter. Lanseringen vil også bli lagt merke til. Planen er at delene vil bli satt i land fra en lekter i sjøen og rulles på et 24- akslet kjøretøy over E18 og fram til anleggsområdet

Brua blir en del av vegsystemet i nye Bjørvika og skal stå ferdig på samme tid som Bjørvikatunnelen, høsten 2010.

Brua får en total lengde på 306 meter, hvorav ståldelen over selve sporområdet er 160 meter. Det som gjør brua spektakulær, er ståldelen (en såkalt fagverkskonstruksjon) som får en økende høyde mot nord opp til 35 meter over bakkenivået. Selve kjørebanen er 7 meter over bakkenivået

Rampene opp til kjørehøyde er i betong. Det er beregnet at det vil gå med 4200 kubikkmeter betong og 700 tonn armering. Fagverket krever 1900 tonn stål. Stålet leveres fra Sverige, England og Tyskland og får sin utforming i Nederland. Til Oslo kommer brua i fire store og to små enheter. Disse vil bli tatt i land i Bispevika fra en lekter og deretter bli fraktet på et spesialkjøretøy med 24 akslinger. Både landsettingen, transporten og montasjen av brua vil by på utfordringer.

Bildet viser byggeleder Åge Brudeseth og direktør i Betonmast Anlegg Geir Nilsen med kontrakten som ble undertegnet 26.januar 2008.