Ruukki i femti år

11. februar ble 50-årsdagen for selskapet Rautaruukki markert. På merittlista til finnene står blant annet leveranse av stål til Operaen i Oslo.

Publisert Oppdatert

Rautaruukki ble etablert av den finske staten og syv store finske metallselskaper: Fiskars, Lokomo, Otanmäki, Outokumpu, Rauma-Repola, Valmet og Wärtsilä.

- På fem tiår har Ruukki endret seg fra en tradisjonell stålprodusent til en internasjonal aktør på flere områder innen stål- og verkstedsindustrien og betjener kunder i 27 land. Selskapets suksess er basert på den samme oppskriften som i Ruukkis tidlige fase: Kompetente mennesker og nært, langvarig samarbeid med våre kunder. Vi vil markere vårt jubileumsår på jobb sammen våre ansatte og kunder, sier konsernsjef Sakari Tamminen i en pressemelding.

Rautaruukki startet sin virksomhet i Raahe i Finland der stålverkene som ble bygd på 1960-tallet var de første i Vesten som laget stål ved hjelp av den nye, kostnadseffektive strengstøpingsmetoden. På 1970-tallet ble virksomheten utvidet til også å omfatte bearbeiding av stål med byggingen av et kaldvalseverk og oppstarten av rørproduksjonen i Hämeenlinna. På 1980-tallet begynte selskapet å søke vekstpotensial i Vest-Europa ved å etablere salgskontorer og foreta oppkjøp. Tidlig på 1990-tallet ekspanderte Ruukki inn i byggebransjen med oppkjøpet av den finske ståltakprodusenten Rannila. På 1990-tallet åpnet markedene i Øst-Europa seg for selskapet, først i de baltiske landene og Polen, og senere i Russland, Ukraina, Tsjekkia og Ungarn.

I det første tiåret i dette århundret begynte Ruukki å fokusere sterkt på løsninger for bygge- og verkstedsindustrien. Selskapets stålvirksomhet fokuserer på spesialprodukter i stål. I dag har Ruukki et sterkt fotfeste i de nordiske markedene og søker vekstmuligheter i de fremvoksende markedene i Russland, det sentrale Øst-Europa og også Kina. I disse regionene har Ruukki bygd opp et sterkt produksjons- og salgsnettverk for å betjene sine kunder i bygge- og verkstedsindustrien.

Ruukkis ekspertise er tydelig i mange kjente prosjekter inkludert Terminal 5 på London Heathrow Airport, den nye Operaen i Oslo og Oasis of the Seas, verdens største cruise-skip.