Rv. 108 ny Kråkerøyforbindelse

Entreprenøren Sarpsborg park & anlegg er blitt tildelt kontrakten på entreprisen Veg og Tunnel på Kråkerøy. Statens vegvesen og prosjektet rv. 108 ny Kråkerøyforbindelse er et skritt nærmere byggestart: oktober - november.

rv 108 Kråkerøy Fredrikstad

rv 108 Kråkerøy Fredrikstad Foto: vegvesenet

Publisert Oppdatert

Byggeleder i Statens vegvesen, Per Lyder Nyland forteller at en byggestart er like om hjørnet.

- Det er ikke bare tunnelen Sarpsborg park & anlegg skal bygge. De skal også bygge det nye vegnettet på Kråkerøy. Det innbefatter vegen som kommer fra den nye broa over Vesterelva bort til rundkjøringa ved Fredrikstad stadion.

Derfra vil det gå en veg bort til tunnelåpningen til Bjølstadforbindelsen (syd-sydøst for nye Fredrikstad stadion) og en veg rundt Åsgårdfjellet ned til Glombo (sydvestover). Totalt sett dreier dette seg om 550 meter hovedveg, 2300 meter lokale veger og 440 meter fjelltunnel gjennom Bjølstadfjellet.

- I tillegg skal det bygges undergang med trapper i nordenden av Fredrikstad mekaniske verksted (FMV-området) forteller byggeleder for entreprisen i Statens vegvesen, Per Lyder Nyland.

- De var klart billigst, både vi og Vegdirektoratet har kontrollregnet tilbudet, men har ikke funnet noe som er feil i regnestykket. Dersom de andre tilbyderne har noe å klage på, er fristen satt til 26. september. Tilbudet Sarpsborg park & anlegg lød på 128,2 millioner kroner sier prosjektleder hos Statens vegvesen, Tor Stabbetorp.

Fire av de åtte som hentet ut anbudspapirene, leverte tilbud på entreprisen. De som leverte var Mesta, Sarpsborg park og anlegg, AF og Veidekke. Differansen mellom Veidekke som var dyrest, og Sarpsborg park og anlegg som leverte det billigste var på hele 50 millioner kroner. Veidekkes tilbud lød på 178 millioner kroner, mens Sarpsborg park og anlegg vil ha 128 millioner kroner for jobben.

Lokal entreprenør

Sarpsborg park og anlegg var den eneste lokale entreprenøren. De har relativt kort veg til anleggsområdet, lagerområder og kontorer. De trenger i mindre grad en stor brakkerigg.

- De fleste av de ansatte bor også nærheten. Dette er nok de viktigste grunnene til at de kunne gi et så lavt tilbud, sier Stabbetorp.

Arkitektfirmaet Aas-Jakobsen har prosjektert brua. De startet opp arbeidet i februar og var ferdig i juni. Kontrakten for prosjekteringen av den nye Kråkerøybrua har en prislapp på ca. 4,7 mill. kroner.

Arbeidet innbefatter prosjektering av hele brua, utarbeide konkurransegrunnlag for byggeentreprisene og utarbeidelse av funksjonskontrakten ift. drifts- og vedlikeholdsfasen.

I statsbudsjett for inneværende år er det satt av 66 millioner til riksveger i Østfold. Av disse er tre millioner tildelt rv. 108 prosjektet. Stortinget bevilget 677 millioner kroner i mai måned, 103 millioner kroner dyrere enn forrige gang prosjektet ble lagt frem. De økte kostnadene skal dekkes inn med økte bompenger.

Prosjektet vil etter planen stå ferdig i løpet av sommeren 2010.