Rv. 78 Toventunnelen ut på anbud

Publisert Oppdatert

- Etter et langt forarbeid er jeg glad for at vi endelig kan lyse ut den første jobben på rv. 78-prosjektet, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

I dag lyser Statens vegvesen ut kontrakten på den nesten 11 kilometer lange Toventunnelen.

Parsellen Brattlia - Leirosen er første del av utbyggingsprosjektet rv. 78 Holand - Leirosen i Vegpakke Helgelands fase 1.

Kontraktsarbeidene som lyses ut nå omfatter:

- Alle arbeider med Toventunnelen unntatt elektroarbeider.

- Bygging av 850 meter veg på østsiden av Toventunnelen.

- Bygging av 2130 meter veg på vestsiden av Toventunnelen.

- Bygging av portaler i hver ende av Toventunnelen.

- Bygging av Leirelva bru, 40 meter lang stålbjelkebru.

- Bygging av Ranelva bru, 66 meter lang stålbjelkebru i tre spenn.

- Bygging av tre kulverter for å etablere planfri kryssinger av ny rv. 78, med fv. 241, fv. 217 og jordbrukskulvert.