Rv7 blir rettere i 2014

Reisetida fra Oslo til Vestlandet blir 20 minutter kortere når strekningen Sokna – Ørgenvika står ferdig i 2014. Regjeringen har sagt ja til oppstart allerede høsten 2011.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Publisert Oppdatert

Riksvei 7 gjennom Hallingdal er en viktig veitrasé for transportnæringen, men den er bare i liten grad blitt oppgradert i takt med den store trafikkøkningen de siste tiårene. Reisetiden er i dag omtrent den samme som for 40 år siden.

Prosjektet som nå er kommet på plass, forutsatt godkjenning av Stortinget, betyr at en 20 kilometer strekning mellom Krøderen og Hønefoss blir kraftig oppgradert. Oppstart på veiprosjektet til 1,6 milliarder kroner, delvis finansiert med bompenger, skjer allerede høsten 2011, opplyser samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til NTB.

I Nasjonal transportplan var dette prosjektet anslått ferdig nærmere 2019. Regjeringens klarsignal betyr dermed at prosjektet kan stå ferdig nesten fem år tidligere enn antatt.