Så mye steg lønna siden i fjor

Det er neppe mye som opptar oss mer enn lønn og trivsel på arbeidsplassen. Får vi som fortjent? Vel, nå har våre venner i Statistisk sentralbyrå sjekket litt for oss.

Publisert Oppdatert
Finn ut hva du liker best å gjøre, og få noen til å betale deg for det.

Finn ut hva du liker best å gjøre, og få noen til å betale deg for det.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i bygge- og anleggsvirksomhet med til sammen 67 792 heltidsansatte og 3 325 deltidsansatte. Ifølge Bedrifts- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for bygge- og anleggsvirksomhet 184 500 ansatte per 1. oktober 2012.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønnen.

Strukturelle endringer i næringen i tillegg til lønnsforhandlinger vil kunne påvirke lønnsendringen som måles.

Det er ikke arbeidsgiveren som betaler lønnen - han bare håndterer pengene. Det er produktet som betaler lønnen. Henry Ford

Et gammelt ordtak sier at "Den som mottar lønn, er like mye forretningsmann som sin arbeidsgiver." Selv om trivsel på arbeidsplassen vel kan være like viktig, er det nå engang pengene vi lever av. Så hva tjener egentlig de ulike gruppene - og hvor stor har økningen vært det siste året?

Heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 37 200 kroner per 1. oktober 2012. Dette tilsvarer en økning på 1 100 kroner, eller 3 prosent, fra samme tidspunkt i 2011.

Avtalt månedslønn eller månedslønn eksklusive uregelmessige tillegg og bonuser utgjorde i gjennomsnitt 35 800 kroner per 1. oktober 2012. Dette er 3,2 prosent mer enn på samme tidspunkt året før, viser statistikken som onsdag ble frigjort fra Statistisk sentralbyrå.

Vei- og anleggsabeidere opp tusenlappen

Håndverkere er en dominerende yrkesgruppe i bygge- og anleggsvirksomhet, med en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 34 000 kroner. Dette er 800 kroner, eller 2,4 prosent mer enn på samme tidspunkt året før. Blant håndverkerne hadde tømrere og snekkere en månedslønn på 32 200 kroner, noe som er en økning på 1 100 kroner, eller 3,5 prosent.

Elektrikere hadde til sammenlikning en gjennomsnittlig månedslønn på 34 400 kroner, en økning i månedslønna på 800 kroner, eller 2,4 prosent.

Heltidsansatte vei- og anleggsarbeidere økte i snitt månedslønna med 1 000 kroner, eller 2,7 prosent, til 38 700 kroner.

Opp 1 500 kroner for ansatte i høgskoleyrker

Heltidsansatte i høgskoleyrker, blant annet ingeniører og teknikere, hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 45 900 kroner. Dette er 1 500 kroner, eller 3,4 prosent mer enn i oktober 2011. Til sammenligning hadde heltidsansatte i akademiske yrker, som domineres av sivilingeniører, en gjennomsnittlig månedslønn på 53 000 kroner. Dette tilsvarer en økning på i snitt 800 kroner, eller 1,5 prosent, fra samme tidspunkt året før.

1 400 kroner mer til operatører og sjåfører

Heltidsansatte operatører og sjåfører hadde en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 34 400 kroner. Dette er 1 400 kroner, eller 4,2 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før. Til sammenligning utgjorde månedslønna til renholdere og hjelpearbeidere i snitt 29 600 kroner. Dette er 1 400 kroner, eller 5 prosent mer enn per oktober 2011.

- Hadde jeg vært bedriftseier, skulle jeg brukt halve dagen på å gå rundt og rose folk, men jeg måtte ha gjort det på en sånn måte at de ikke skjønte at jeg gjorde det bare for å slippe billigere unna de lokale lønnsforhandlinger. Gullkornet fra kåsør Øyvind Thorsen har sitt snedige poeng. Men la oss gå videre. Hva tjener egentlig lederne?

Ledere opp 2 200 kroner i månedslønn

Heltidsansatte i lederyrker økte gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse fra 56 000 kroner i oktober 2011 til 58 200 kroner i oktober 2012. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 3,9 prosent. Månedslønna eksklusive overtidsgodtgjørelse for administrerende direktører utgjorde 64 300 kroner per oktober 2012, en økning på 2 400 kroner eller 3,9 prosent.