Saftig kritikk av vegvesenet

Kvalitetskontrollen i Statens vegvesen får beinhard kritikk når det eksterne granskingsutvalget legger frem sin rapport om raset i Namsos 13. mars. Sluttrapporten leveres samferdselsminister Liv Signe Navarsete i ettermiddag.

Publisert Oppdatert

Etter det tungt.no erfarer skal rapporten slå fast at det var Statens vegvesens egen salve som utløste raset, der 12 hus og store verdier gikk med i dragsuget. Der de eksterne geo-spesialistene som er knyttet til vegvesenet skal ha avkreftet at det var snakk om spregning, fastslår granskningsutvalget at det kan ha vært vegvesenets arbeider som utløste katastrofen.

Bare flaks førte til at det ikke gikk med menneskeliv i det 250 meter brede raset.

Dynamittsalven ble satt i gang av en underleverandør hos Statens vegvesen.

Rapporten sier at vegvesenets folk burde ha kjennskap til usikkerheten i det leiraktige området i forkant.

Rapporten skal være beinhard mot arbeids- og organisasjons-kulturen i vegvesenet, noe man kjenner igjen fra tidligere katastrofer, for eksempel Hanekleivtunnelen.

Videre skal rapporten fastslå at de forberende grunnundersøkelsene ble for dårlig utført.