Samarbeid innen mineralnæringen

40 aktører møttes for å se på mulighetene om klyngesamarbeid.

Innovasjon Norge Nordland har bevilget midler til dette forprosjektet som har til hensikt å avklare grunnlag for en større satsing innenfor Arena-programmet.

Innovasjon Norge Nordland har bevilget midler til dette forprosjektet som har til hensikt å avklare grunnlag for en større satsing innenfor Arena-programmet.

Publisert Oppdatert
- Fokuset på potensialet i næringen er stort, både fra Regjeringen, fylkene og næringslivet i landsdelen, mener Beate Bø Nilsen i Leonhard Nilsen og Sønner.

- Fokuset på potensialet i næringen er stort, både fra Regjeringen, fylkene og næringslivet i landsdelen, mener Beate Bø Nilsen i Leonhard Nilsen og Sønner.

24. -25. januar 2012 møtte nærmere 40 aktører i Narvik for å gripe mulighetene som ligger i et langsiktig klyngesamarbeid med utgangspunkt i mineralsektoren i Nord-Norge.

Deltakerne representerte relevante næringsaktører i hele verdikjeden innenfor mineralutvinning og - prosessering, samt FoU, utdanning og offentlig sektor.

Beate Bø Nilsen i Leonhard Nilsen og Sønner mener at tiden er moden for økt samarbeid i næringen.

- Fokuset på potensialet i næringen er stort, både fra Regjeringen, fylkene og næringslivet i landsdelen. Samtidig opplever aktørene at en står overfor mange felles problemstillinger det vil være nyttig å samarbeide om. Det er dette vi nå ønsker å ta tak i, sier hun i en melding.

Workshop

I tillegg til faglige innlegg fra blant annet bransjeforeningen Norsk Bergindustri, Innovasjon Norge og Kunnskapsparken Bodø, ble det lagt opp til workshops og diskusjoner rundt fokusområder for et eventuelt videre klyngesamarbeid. Det ble også lagt inn tid til en presentasjon av, og omvisning på LKABs anlegg i Narvik.

Etter den første fellessamlingen var Nilsen svært godt fornøyd.

- Vi har hatt gode og konstruktive dialoger rundt hva som det vil være viktig å jobbe med i et klyngesamarbeid. Vi skal nå gå i gjennom alle innspillene for å sikre at vi har rett fokus, uttaler hun.

Innovasjon Norge Nordland har bevilget midler til dette forprosjektet som har til hensikt å avklare grunnlag for en større satsing innenfor Arena-programmet. Innen utgangen av mars skal søknaden om Arena prosjekt foreligge, og innen den tid skal aktørene blant annet ha prioritert og spisset fokusområder, målsettinger, og aktiviteter. Hver enkelt deltager vil også måtte vurdere egen interesse og hva man kan tilføre denne type samarbeid.