Sandvik Tamrock AS tror på eksportvekst for pukk og grus

Sandvik Tamrock AS har stor tro på at eksportmarkedet for norske pukk- og grusprodukter vil vokse merkbart i årene som kommer. Og at maskinentreprenørene dermed får enda mer å gjøre.

Anlegg generell

Anlegg generell

Publisert Oppdatert

Det er i alle fall salgs- og markedssjef Thomas Edvardsens utgangspunkt når han i et intervju med MEF tolker rapporter fra Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) om mange mulige nye pukkverkprosjekter i nær framtid.

Samlet sett er Norge usannsynlig godt forsynt med råvarer til pukk- og grusprodukter. Norsk fjell i beste kvalitet finnes så å si overalt, og Edvardsen ser det uutnyttede potensialet i sammenheng med at Sandvik Tamrock nå satser enda bredere som totalleverandør innenfor områder som boring, knusing, sikting, lasting og transport av helnorsk kvalitetsfjell.

- Vi ser for oss mange nye pukkprosjekter i nær framtid som også utenlandske kunder vil fatte stor interesse for. En ting er å dekke et økende behov innenlands med tanke på samferdselspolitiske vedtak om økt satsing på veier og jernbane. Vi må ikke glemme at det finnes store markeder utenfor egne grenser også. Jeg tenker da først og fremst på europeiske land, sier Thomas Edvardsen.

- Geografisk fordel

En ting er den gode kvaliteten norske pukkleverandører kan by på. En annen er avstanden til det euroepiske markedet som er kortere enn mange tror.

- Mye av potensialet for å bygge pukkverk i tilknytning til drivverdige forekomster ligger i kystnære områder i Sør-Norge. Det er vel kjent at vi har mye godt fjell her, og med kort vei til utskipningshavner. Da er ikke veien spesielt lang til en rekke europeiske land heller, sier Edvardsen.

Eksport av norsk pukk er allerede omfattende. Men at det vil bli mye mer, er Edvardsen sikker på.

- I et land som Tyskland er det eksempelvis mye billigere å transportere pukk med skip fra Norge enn flere titalls mil med bil fra steder med egne pukkverk og god nok kvalitet langt inne i og sør i landet. Og forholdene er omtrent akkurat tilsvarende i en rekke andre europeiske land.

Størst kundegruppe

Og når nye pukkverk skal etableres, betyr det flere oppdrag for mange norske lokale maskinentreprenører. Det er ikke bare å sette i gang å bryte stein uten at et nyanlagt brudd er klargjort og bearbeidet for tekniske installasjoner og ordinær drift. Først må anleggsmaskinene gjøre sitt.

- Også det er bra for oss som leverandør. Vi har over 1.000 handlende kunder av smått og stort i Norge, og maskinentreprenørene utgjør den største kundegruppen vår. De etterspør alt fra borstål, slaghammere, borerigger, mobile knuse- og sikteverk og transportutstyr. Bare de stasjonære verkene er blant de mer sjeldne leveransene til maskinentreprenører, forståelig nok. Her har vi gruver og fast lokaliserte pukkverk basert på store konsesjonsbundne forekomster som hovedavtakere, sier Thomas Edvardsen til MEF.