Bergquist Pukk AS:

Satser i stein

Bergquist Pukk AS har overtatt et steinbrudd hvor det er fjell av veldig god kvalitet. For å håndtere og bearbeide steinen har selskapet investert i mye nytt utstyr.

David Bergquist (t.v.), Steinar Bergquist og Emil Simonsen etablerte Bergquist Pukk AS i sommer.
David Bergquist (t.v.), Steinar Bergquist og Emil Simonsen etablerte Bergquist Pukk AS i sommer.
Publisert Oppdatert
Kunde og leverandører i hyggelig samtale. Fra venstre Bjørn Kristian Fjære, selger hos Wirtgen, Knut Grepperud, produktsjef hos Volvo Maskin, David Bergquist og Emil Simonsen, begge Bergquist Pukk AS.
Kunde og leverandører i hyggelig samtale. Fra venstre Bjørn Kristian Fjære, selger hos Wirtgen, Knut Grepperud, produktsjef hos Volvo Maskin, David Bergquist og Emil Simonsen, begge Bergquist Pukk AS.
En Volvo EC380DL og en L150H er anskaffet til pukkverket. Det samme er også knuseverket Kleemann Mobicat MC110R og sikteverket MC132.
En Volvo EC380DL og en L150H er anskaffet til pukkverket. Det samme er også knuseverket Kleemann Mobicat MC110R og sikteverket MC132.
Bergquist Maskin og Transport AS har 13 lastebiler, deriblant denne fine Scaniaen.
Bergquist Maskin og Transport AS har 13 lastebiler, deriblant denne fine Scaniaen.

Steinbruddet som ligger i Setskog, i Aurskog-Høland kommune, øst i Akershus, har i mange år vært kjent for veldig god steinkvalitet. Herfra er det blant annet levert subbus til toppdekket på travbanen Bjerkebanen i Oslo.

Bergquist Pukk AS eies av brødrene David og Steinar Bergquist og Emil Simonsen. De etablerte selskapet i sommer og i begynnelsen av august var de i gang med å ta ut masse i steinbruddet.

Selv om selskapet er i sin spede begynnelse, er ikke eierne noen ferskinger i bransjen.

Alle tre har i mange år vært engasjert i Bergquist Maskin og Transport AS, med adresse Rømskog, Østfold. Selskapet ble etablert i 1993 og har utført og utfører grunnarbeider, grøntanlegg, steinarbeider, VA-anlegg, bygging av veier og veivedlikehold, hovedsakelig i Østlands-området.

Selskapet har hatt en rekke anleggsoppdrag som underentreprenør, men har i de senere årene satset mer som hovedentreprenør, både selvstendig og i samarbeid med andre selskaper. Blant annet har de utført mange oppdrag for Statens vegvesen med bygging av veier og gang- og sykkelstier.

Bergquist Maskin og Transport har også ansvaret for vintervedlikehold av 16 roder, bestående av totalt ca. 500 kilometer vei. Selskapet har 27 ansatte, 13 lastebiler og et 20-talls maskiner.

 

Volvo-maskiner

Maskinparken har i mange år hatt en overvekt av Hitachi-maskiner, men den senere tiden har de gått til anskaffelse av flere Volvo-maskiner. Andelen svenske maskiner økte også etter overtakelsen av steinbruddet og etableringen av Bergquist Pukk AS.

Da ble det gått til anskaffelse av en Volvo EC380DL (ca. 40 tonn) og en L150H, hjullaster. Beltegraveren brukes til å mate knuseverket, mens hjullasteren brukes til å frakte masse rundt om i pukkverket og til lasting av lastebiler.

– Siden vi startet opp har vi tatt ut ca. 2000 tonn fast fjell, sier Steinar Bergquist, da vi møter han, broren David og Emil Simonsen i steinbruddet i slutten av september.

 

Knuseverk

I tillegg til Volvo-maskinen ble også et Kleemann Mobicat MC110R knuseverk og et Kleemann MC132 sikteverk innkjøpt. De har også et mobilt knuseverk i Bergquist Maskin og Transport.

En del av massen som er tatt ut i pukkverket er brukt på egne anlegg rundt om i distriktet. Selskapet har i den senere tiden blant annet bygget 4,8 kilometer gang- og sykkelvei fra Løken til Hjellebøl, hvor noe av strekningen er lagt i det som var skinnegangen til Aurskog-Hølandsbanen, bedre kjent som Tertiten, gikk.

I tillegg har de bygget miljøgate gjennom Løken sentrum. Begge oppdragene er i ferd med å ferdigstilles. Det samme gjelder jobben med å rehabilitere Løken kirkegård på oppdrag fra Aurskog-Høland kirkelig fellesråd.    

Steinbruddet som ligger i Setskog består av fjell av veldig god kvalitet.
Steinbruddet som ligger i Setskog består av fjell av veldig god kvalitet.