Satser sterkere på Vestlandet

Pewe Entreprenør AS har etablert avdelingskontor i Bergen for å satse enda sterkere mot markedet i vest.

Dag Kristian Storhaug, daglig leder Pewe Entreprenør er veldig fornøyd med at selskapet har etablert avdelingskontor i Bergen og ansettelsen av Dagsland.

Dag Kristian Storhaug, daglig leder Pewe Entreprenør er veldig fornøyd med at selskapet har etablert avdelingskontor i Bergen og ansettelsen av Dagsland.

Publisert Oppdatert
Pewe Entreprenør har hatt flere store riveoppdrag rundt om i Norge. Her fra rivingen av høyblokka ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Pewe Entreprenør har hatt flere store riveoppdrag rundt om i Norge. Her fra rivingen av høyblokka ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

PeWe Entreprenør AS

PeWe Entreprenør AS ble etablert i 1970 og har 60 fast ansatte. Årlig omsetning er på ca. 130 millioner kroner. Selskapets arbeidsområder er riving, PCB- og asbestsanering, håndtering av forurensende jordmasser, betongsaging og boring, høytrykksspyling, fjellrensk, miljøsanering, avfallsmottak, sortering av BA-avfall, samt miljøkratlegging.

Hovedkontoret er i Porsgrunn, Telemark.

Rivningsfirmaet har og har hatt mange små og store oppdrag på Vestlandet gjennom mange år. I den senere tiden har rivingen av de to én kilometer lange Søderberghallene ved Hydro på Karmøy, bidratt vesentlig til å sette firmanavnet på det vestlandske kartet. Dette arbeidet blir omtalt som Norges største riveprosjekt og er nå inne i sluttfasen.

- Årsaken til at vi nå har etablert et avdelingskontor i Bergen er at vi ser at Bergen og omegn er et vekstområde, og vi ønsker med satsningen å komme nærmere markedet her borte, sier Dag Kristian Storhaug, daglig leder i Pewe Entreprenør. 1. august flyttet selskapet inn kontorlokalene i Strandgaten 221, et steinkast unna det kjente fisketorget på bryggen i Bergen.

Godt mottatt

Til å lede Bergens-avdelingen er Svein Egil Dagsland ansatt. Dagsland kommer fra en entreprenørfamilie og har selv fagbrev som maskinfører. Han var i det første kullet som tok fagbrevet ved skolen på Bryne i 1986. Dagsland kjørte anleggsmaskiner og lastebiler i flere år. Han utdannet seg videre til ingeniør og har jobbet både på utførende og rådgivende side.

- Jeg ble ansatt hos Pewe Entreprenør i begynnelsen av juni og i månedsskiftet juli/august var kontoret her i Bergen "oppe og gikk", sier Dagsland. Han og Storhaug, som for øvrig er i Bergen to dager pr. uke nå i oppstarten, har allerede rukket å besøke flere entreprenører i Bergens-området.

- Vi har så langt vært velkomne hos de lokale entreprenørene. Siden vi er en ren riveentreprenør og ikke driver med grunnarbeid, er vi ingen direkte konkurrent til entreprenørene i området. Vi er et spesialfirma som søker samarbeid, sier Storhaug. Han forteller at før de etablerte seg i Bergen, var det ingen selskaper her som kun utførte riveoppdrag. Og i følge ordreinngangen de første fire ukene etter etableringen, tyder det på at det er nok å ta tak i.

- Vi har allerede fått rivejobber for vel fem millioner kroner. Det er kjekt å se resultater etter så kort tid, sier Dagsland.

Gode nedstrømsløsninger

Mange bygninger i Bergen er som i flere store byer reist etter krigen. Disse har etter hvert vist seg å ha gått ut på dato og må nå vike plass for mer funksjonelle og moderne bygg. Og det er blant annet på dette området Pewe Entreprenør ser muligheter for videre vekst. De fleste bygningene er bygd opp av materialer som inneholder miljøgifter, som blant annet PCB (Polyklorerte bifenyler) og asbest. Med dagens strenge krav for håndtering av disse materialene er det nødvendig med spesialkompetanse og ikke minst riktig utstyr.

- Vi har gode nedstrømsløsninger, eller med andre ord; vi er gode på å skille farlig avfall og rent avfall, sier Storhaug. Selskapet har egne folk som kartlegger og tar prøver av byggene før rivningen tar til. Dette, sammen med de rette ansatte og riktige maskiner, gjør at selskapet har høy gjenvinningsgrad på prosjektene de utfører. Et eksempel er rivingen av høyblokka ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Hele 97 prosent av bygningen gikk til gjenvinning.

- Mye av dette skyldes at vi har jobbet mye på kvalitetssiden. Vi har blant annet utviklet mye eget utstyr og vi mener vi ligger langt fremme når det gjelder digitale systemer, og ute på anleggene er vi online via iPod'er, sier Storhaug.

Når det gjelder satsningen i Bergen regner Storhaug med at Dagsland får flere kollegaer i løpet av tiden fremover. Det er plass til flere i kontorlokalet og Storhaug røper at de regner med å ansette flere prosjektledere i fremtiden.

- Rivebransjen er i stor utvikling og det ser ut til å bli mye å gjøre i tiden fremover, avslutter Storhaug.

Svein Egil Dagsland leder Pewe Entreprenørs nyetablerte avdeling i Bergen. Han har mange års fartstid i anleggsbransjen bak seg. Både som maskinfører og rådgivende ingeniør.

Svein Egil Dagsland leder Pewe Entreprenørs nyetablerte avdeling i Bergen. Han har mange års fartstid i anleggsbransjen bak seg. Både som maskinfører og rådgivende ingeniør.