Seks ras siden november

Siden november i fjor har det gått seks ras på det samme stedet ved Gudvangen i Aurland. Hovedforbindelsen mellom Øst- og Vestlandet vil være stengt i flere dager, mens oppryddingen etter tirsdagens ras pågår.

Gudvangen ras anlegg

Gudvangen ras anlegg

Publisert Oppdatert

Nærmeste nabo til raset er bedriften Gudvangen Stein AS som AnleggsMagasinet skrev om i siste nummer (06-09). Nå er selskapets forbindelse til havnen i Gudvangen stengt av de hvite steinmassene, som det finnes mye av i Nærøydalen.

På sine hjemmesider skriver Statens vegvesen at de arbeider med å finne frem til en løsning som skal sikre E16 ved Gudvangen mot ras i fremtiden. Ulike alternativ som rasvoll, miljøtunnel og tunnel skal være utredet innen 1. desember i år, men det tar likevel tid før den valgte løsningen er på plass

Parallelt med dette planarbeidet ser Vegvesenet også på hva som kan gjøres for å sikre trafikantene best mulig mens vi venter på den langsiktige løsningen.

Siden november i fjor har det gått seks ras på det samme stedet, men før november er det ikke registrert verken ras eller steinsprang på denne strekningen. Derfor har den heller ikke ligget inne i den regionale rassikringsplanen.

Hvert år registrerer Statens vegvesen cirka 1000 store og små ras langs riks- og fylkesveiene i region vest.