Setter rydderekord i vår?

Denne våren kommer vi til å sette rekord hage- og bodrydding, tror gjenvinningsbransjen. Stadig flere bestiller container for å kvitte seg med skrotet.

Gjenvinningsbransjen opplever at stadig flere bestiller container i forbindelse med vårrengjøringen.

Gjenvinningsbransjen opplever at stadig flere bestiller container i forbindelse med vårrengjøringen.

Publisert Oppdatert

- April og mai er toppmånedene for containerutleie til privatpersoner og borettslag. Antall bestillinger mangedobles om våren, og i år er trykket større enn noen gang, sier Tor Arne Sandholt, salgs- og markedsdirektør i miljø- og gjenvinningsselskapet Ragn-Sells.

Etterspørselen etter container for å kaste hageavfall og gammelt skrot har økt sterkt de senere årene.

- Det blir stadig mer vanlig å løse problemet med bortkjøring på denne måten. Bare siden i fjor er bestillingene tredoblet, og i løpet av de siste ti årene har det vært en enorm økning. Praktiske fordeler og bedre prisoversikt er hovedårsakene til utviklingen, tror Sandholt.

- Man slipper å leie tilhenger og stå i kø foran tømmestasjonene. Mange setter også pris på at vi nå kan oppgi en fast pris på containerleien med alt inklusive. Tidligere følte kundene seg mer usikre, for da ble prisen beregnet i ettertid på grunnlag av avfallstype og vekt, sier han.

Mer bevisste

De fleste privatpersoner bestiller en container på 10 kubikkmeter, oftest fra fredag til mandag.

Også borettslag benytter seg i stor grad av containerleie. USBL, som forvalter 36 000 boliger i 900 boligselskap, har en rammeavtale med Ragn-Sells.

- Dugnadene vår og høst er en solid og god tradisjon i norske boligselskaper. Systemene rundt dette gir også trygghet for at innsamling, sortering og gjenvinning skjer på en mest mulig miljøvennlig måte, sier Sverre Hope, direktør for marked og forretningsutvikling i USBL.

Han mener at både borettslagenes medlemmer og folk flest har blitt mer bevisste på dette området, og at systematisk avfallshåndtering gjennom deponier og miljøstasjoner har gjort utfordringene mer synlige og målbare.

Miljøgevinst

- Miljøgevinsten ved dette er større enn mange er klar over. Bare i trevirke samles det inn 61 tonn årlig fra USBLs borettslag. Når dette flises opp og omdannes til energi skjer det uten de Co2-utslippene som følger av tradisjonell energiproduksjon.

Ifølge beregninger fra Ragn-Sells kan ett tonn innsamlet trevirke redusere utslippene med to tonn Co2. Gjennom dugnadene i boligselskapene vi forvalter samles det også inn 50 tonn el-avfall, fem tonn hvitevarer og 23 tonn hageavfall årlig. I tillegg kommer en stor sekkepost med restavfall, som omfatter gamle møbler, sykler, kassert utstyr og all slags skrap og skrot. Ifjor utgjorde dette 766 tonn, sier Sverre Hope.

Gjenvinningen av avfallet kan gi ny, miljøvennlig energi.

- Avfallsmengden fra USBL-lagene alene kan gi energi til å forsyne over 200 vanlige blokkleiligheter med energi i et helt år, sier Tor Arne Sandholt i Ragn-Sells.