Signerte kontrakt på 180 millioner kroner

Byggeledelsen i vegprosjektet E6 Trondheim – Stjørdal signerte onsdag kontrakt med entreprenøren Peab. De får 180 millioner kroner for å bygge ny E6 fra Havnekrysset til Kvithammar i Stjørdal.

Byggeleder Svein Harald Aasan, byggeleder Lars Erik Moe og prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen. Morten Moe distriktsleder for Peabs anleggsvirksomhet i Midt-Norge, delprosjektleder Lars Bjørgård i Statens vegvesen og Thorbjørn Eng, administrerende direktør for Peabs anleggsvirksomhet i Norge.

Byggeleder Svein Harald Aasan, byggeleder Lars Erik Moe og prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen. Morten Moe distriktsleder for Peabs anleggsvirksomhet i Midt-Norge, delprosjektleder Lars Bjørgård i Statens vegvesen og Thorbjørn Eng, administrerende direktør for Peabs anleggsvirksomhet i Norge. Foto: Foto: Ellinor Hansen

Publisert Oppdatert

Denne kontrakten markerer starten på Peabs arbeid med å etablere sin anleggsvirksomhet i Midt-Norge.

- Vi er fornøyd med å få denne jobben som er en fin mulighet til å etablere oss her i Trøndelag, et område hvor det vil skje mye spennende aktivitet i tiden som kommer. Peab har både byggevirksomhet og asfaltvirksomhet her så da er det også naturlig at vi også kommer hit med anleggsvirksomheten vår, sier Thorbjørn Eng administrerende direktør for Peabs anleggsvirksomhet i Norge.

I disse dager ansetter de nye medarbeidere og de henter også arbeidskrefter som jobber for selskapet i Sverige.

Ved påsketider kommer de i gang med anleggsarbeidene. Nå som kontrakten er signert setter de straks i gang med prosjekteringen av løsningene. Dette er en totalentreprise hvor entreprenøren selv tar hånd om prosjekteringen istedenfor at byggherre Statens vegvesen har en egen kontrakt med prosjekterende konsulent.

- I Sverige er det vanlig med totalentrepriser så i denne kontrakten i Stjørdal vil avdelingene våre i Norge og Sverige samarbeide tett. Det er positivt at vi får utnyttet kompetansen selskapet har bygd opp i Sverige nå som vi har en totalentreprise i Stjørdal, sier Eng.

- Vi ønsker Peab velkommen til Trøndelag og gleder oss til å starte samarbeidet, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen. Han ser positivt på Peabs erfaringer med totalentrepriser.

De skal til sammen bygge om lag 2,5 kilometer med ny firefelts E6. Den gamle brua over Gråelva rives og erstattes med to nye parallelle bruer som får to kjørefelt hver. På Kvithammar blir det bygd et planfritt kryss med fv. 38. Det innebærer ramper, to rundkjøringer og en overgangsbru over E6. Det skal også bygges overgangsbruer for Vikanvegen og for ny tverrforbindelse til Sutterø over E6 rett nord for Gråelva. Byggingen av denne kommunale vegen inngår i kontrakten og også tilknytningen av de andre vegene til de nye overgangsbruene. Til sammen skal de bygge 1,5 kilometer med lokalveger og 2 kilometer med gang- og sykkelveger langs lokalveger i området.

Starter med å bygge nye bruer over Gråelva

Entreprenørens mannskap planlegger å starte i endene i sør og nord samtidig. Altså starter de å bygge nye bruer over Gråelva og det planfrie krysset på Kvithammar. Mesteparten av strekningen bygges utenfor eksisterende trasé, men anleggsarbeidene berører trafikken på E6 i hver ende av parsellen.

Statens vegvesen ber trafikantene følge med på skiltingen som vil vise endringer i kjøremønsteret. I tillegg vil trafikken på lokalvegene bli berørt ved byggingen av overgangsbruene. Jobben inneholder også omlegging av VA-ledninger, kabelarbeider, støyskjerming og grøntarbeider.

Den nye strekningen av E6 fra Havnekrysset til Kvithammar åpnes for trafikk høsten 2013. Den sørligste strekningen av ny E6 forbi Stjørdal (fra Værnes til Havnekrysset) åpnet i november 2011.