Sikkerhet langs veiene er like viktig som på veiene

Kim Heglund i Lattix savner et sterkere fokus på sikkerhet langs veien og er lei poltikernes forkjærlighet for midtdelere

kim heglund lattix

kim heglund lattix

Publisert Oppdatert

Etter å ha lest om den nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet her på tungt, ser Kim Heglund nok en gang at politikerne ikke fokuserer nok på en viktig faktor Han spør seg om sikkerheten langs veiene ikke er like viktig, ikke bare sikkerheten på veiene?

- Saken er at vel 50% av ulykkene skjer ved utforkjørsel, hva med dem, spør han.

Han forteller til tungt at de som jobber med sikkerhet langs veiene, ofte blir frustrerte over politikernes fokus på de letteste og billigste tiltakene, nemlig midtdelere.

6 av 10

Og i følge blant annet If-Skadeforsikring har han et godt poeng. Deres tall viser at av 10 ulykker med tunge kjøretøy, er 6 utforkjøringer og velt. Prosentvis kan 58% av skadene skyldes utforkjøringer og velt. I følge Asbjørn Thaule i If, er veistandard en av de viktige faktorene som bidrar til ulykkene. Han peker på dårlig vedlikehold, dårlig veidekke, for liten eller manglende veiskulder og for smale veier som viktige faktorer.

Tre tiltak

Heglund vil altså øke sikkerhetsfokuset til å gjelde sonen langs med veiene våre også. I en omfattende RISER rapport foretatt i åtte land over en fem års periode viser det seg at det er særlig tre tiltak som betyr noe for sikkerhet langs veiene.

1. Bred sikkerhetssone langs med veiene med god veiskulder med riktig utformet "grøft" og oppbygd veiside uten påkjøringsfarlige hindringer som trær, stein, fjellskjæringer osv innenfor sikkerhetssonen, der uheldige billister kan få "trillet av" farten uten å skade seg selv eller andre. Rekkverk bør kun brukes der alt annet er umulig fordi de strengt tatt ofte bare kaster bilen tilbake i trafikken og er et risiko moment i seg selv. Dette tiltaket er det kanskje det viktigste langs med vei, men koster selvfølgelig mest særlig på Vestlandet.

2. Bedre informasjon/skilting på dokumentert påkjøringsvennlige master. Det gir tryggere sjåfører.

3. Mer veibelysning, også på dokumentert påkjørings vennelige master. Det vil si alle sterkt trafikkerte veier med tillatt høy hastighet.

Savner vilje

Norge har både regelverk og produkter som kan sikre veiens sidefelt/utforkjøringer på en helt annen måte enn i dag, mens politikerne er mest opptatt av midtdelere, tunneler, rasfare og sykkelstier. Over halvparten av ulykkene skjer jo ved utforkjørsler. Ja vel, møteulykker er svært alvorlig og viktig å gripe fatt i, men hva med resten?

Slik Heglund ser det, så mangler det først og fremst informasjon om 3 punkts tiltakene (over)og at halvparten av ulykkesbilene kjører av veien, ikke over veien. Dernest savner han politisk vilje og lobbyvirksomhet fra interessegruppene i bransjen. For å få til 3 punkts tiltakene som gjenspeiles både i RISER rapporten og sågar i norske vei håndbøker, må det til en masse informasjon, lobbyvirksomhet, politisk vilje og dernest betydelige resurser, forklarer han.

Kim Heglund i Lattix opplever at de er verdensberømte for sine produkter som redder liv, men her hjemme har de fått lite oppmerksomhet i sammenligning. Deres master har fått sendetid på Channel 5 og på Discovery Channel. Mastene har vært igjennom fullskalatester på testbaner, for at de skal bli EU-godkjent. Det gjøres ved påkjøring av en personbil i to hastigheter for å gjøre det ekstra vanskelig. Der måler man retardasjon på fører (dukke) og bil i to ulike hastigheter. Masten blir enten godkjent, eller ikke.

Referanseprosjekt

Man burde se på alle de mest trafikkerte hovedtransport- og innfartsårene mellom de store byene med helt nye øyne, mener Heglund. Det er jo en grunn til at "nye" E 18 mellom Kopstad og Drammen gikk fra å være en tungt belastet ulykkesstrekning med mellom 5 og 10 drepte hvert år, til ingen drepte på snart 7 år (kun en drept ved en innfart som ikke har noe med vei utformingen å gjøre). Det kan stå som et referanseprosjekt og bevis for at disse tiltakene virkelig fungerer. Der er veisidene/grøftene skålformet og lite rekkverk brukt. I tillegg er det god belysning og nærmere 1000 av Lattix sine master er brukt. Mange andre typer dokumentert påkjørings vennlige lysmaster er også brukt på strekningen. I tillegg til at det da er firefelt, som jo er det eneste trafikksikkerhetsmessige, miljøvennlige og ikke minst infrastrukturmessig det eneste økonomiske fornuftige.

- Hva skal til for at politikerne våre begriper dette og redder vesentlig flere liv, sparer enorme summer, et tapt liv koster jo samfunnet nærmere 50 mill. Ikke minst slipper gods og mennesker fram som jo er poenget med god infrastruktur, påpeker Kim Heglund.