Sikkerhet og ansvar

Fabekos Pumpegruppe ønsket å følge opp suksessen fra i fjor og inviterte også i år til Norsk Betongpumpedag. Årets konferanse var viet temaet HMS.

Publisert Oppdatert

Fabeko (Norsk Fabrikkbetongforening) er en bransjeorganisasjon for produksjon og levering av ferdigbetong og betongpumping. Målsetningen for organisasjonen er å øke forbruket av fabrikkblandet betong og utvikle nye markedsområder for plasstøpte løsninger. De skal bidra til at fabrikkbetong skal være samfunnsøkonomisk positivt og ledende byggemateriale, basert på naturens egne råvarer.

For å ivareta interessene til leverandørene av betongpumpetjenester, har Fabeko etablert som en egen bransjeforening for disse. Fabekos Pumpegruppe skal ivareta interessene for leverandører av betongpumpetjenester når det gjelder overordnede felles tekniske og markedsmessige forhold. Pumpegruppen skal arbeide for å møte bransjespesifikke behov, arbeide for samordning i bransjen og for å skape bransjetilknytning hos medlemmene. Videre skal Pumpegruppen arbeide for å sikre en betongpumpebransje med sterkt fokus på sikkerhet og ansvar. Med denne målsetningen var det ikke unaturlig at årets hovedtema på Betongpumpedagen var HMS.

Konferansen ble arrangert for å gi deltakerne faglig oppdatering om rammebetingelser, ansvar, drift, vedlikehold, opplæring, dokumentasjon, økonomi og utstyr. De mer enn 60 deltakere fra hele landet, ble presentert et program som inneholdt åtte foredrag og paneldebatt. Sistnevnte måtte utgå på grunn av for liten tid, mens resten av programmet ble gjennomført etter planen.

Kontroll og godkjenning

På listen over foredragsholdere var både brukere og leverandører betongpumpeutstyr. Først ut var Stein Hov, NorBetong, og Hallvard Magerøy, daglig leder Fabekos pumpegruppe, som fortalte om nytt fra foreningen. De kunne informere om at pumpegruppen har 72 medlemmer, hvorav 51 er betongprodusenter og at gruppens medlemmer til sammen har 255 registrerte pumper. De viste til at over 50 % av all betong i Norge pumpes på plass og at andelen er økende. Med stadig økende krav til sikkerhet oppfordret Hov og Magerøy alle medlemmene til å få betongpumper og transportbånd kontrollert og godkjent. Pr i dag er det tolv kontrollerende virksomheter rundt om i landet.

Bjørn Steinar Olsen fra Alpha Maskin AS, holdt et innlegg om hvilke ansvar som ligger på maskinkjøperen og importøren i forbindelse med dokumentasjon og sertifisering av utstyr. Mens Einar Aarsvold, Aarsvold Kran og Hydraulikk, fortalte om hvordan kontrollordningen fungerer i praksis. Til å informere om lover og forskrifter hadde Fabeko invitert Bjarne Roland fra Southern Marine Consulting. Han viste blant annet til Arbeidsmiljøloven, Forskrift om maskiner og Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Roland holdt også dagens siste innlegg, om når uhellet er ute - eieransvar, operatøransvar og forsikring.

Temaet i foredraget til Trond Løfqvist, fra Trainor AS, var om ansvar og farer ved å arbeide i nærheten av kraftlinjer. Han informerte om sikkerhet, varslingsplikt, følgeskader og forsikring. Løfqvist viste til eksempler hvor det har gått galt og oppfordret til god kommunikasjon og samarbeid mellom nettselskaper og entreprenører/maskinførere for å unngå utilsiktet linjeberøring.

Paneldebatten som skulle avslutte konferansen måtte som nevnt utgå, men gjennomgangstonen blant deltakerne var at det hadde vært en informativ og interessant Betongpumpedag.