Sikkerhet skal sikre vekst og lønnsomhet

Rundt 200 aktører innen utleiebransjen var for 6. gang samlet til Utleiekonferansen. Temaet for årets arrangement var sikkerhet.

Årets Utleiekonferanse 16. og 17. februar samlet rundt 200 deltakere fra hele landet til foredrag og sosialt samvær. Møteleder var Arne K. Bugge.

Årets Utleiekonferanse 16. og 17. februar samlet rundt 200 deltakere fra hele landet til foredrag og sosialt samvær. Møteleder var Arne K. Bugge.

Publisert Oppdatert
Petter Eiken, adm. direktør Skanska Norge AS, fortalte blant annet om hvordan Skanska har klart å redusere antall skader blant ansatte.

Petter Eiken, adm. direktør Skanska Norge AS, fortalte blant annet om hvordan Skanska har klart å redusere antall skader blant ansatte.

Norsk Utleieforening (NU) valgte nok en gang Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen som arena for Utleiekonferansen. Som vanlig var det flere leverandører til bransjen som stilte ut maskiner og utstyr, og det var lagt opp til et tett program med blant annet 16 foredrag og gallamiddag.

Torsdagen startet med at styreleder i NU, Bjørn E. Larsen, ønsket velkommen. I sin velkomsttale forklarte han hvorfor foreningen valgte temaet "Sikkerhet - sikrer ny vekst og lønnsomhet" på årets konferanse. Han forklarte det med at annerledeslandet Norge kjennetegnes med en bygg- og anleggsnæring hvor det er høy aktivitet, mangel på kvalifisert arbeidskraft og stor etterspørsel etter maskiner og utstyr. I følge Larsen er det under slike forhold økt risiko for brukerfeil og skader, samt andre uønskede hendelser ved bruk av maskiner og utstyr.

Etter uroen i finansmarkedet for tre - fire år siden, har utleiebransjen hatt en god årlig økning.

- Bransjen er ikke friskmeldt, men vi tror på en bedring i 2012. Vi er fortsatt en ung bransje, men er gjennomgående mer seriøs og vi blir stadig en mer viktig del av verdikjeden. Bransjen fortjener fokus på sikkerhet og vi må sette oss ambisiøse mål, sikkerheten må alltid være en integrert del av planlegging og gjennomføring, forklarte Larsen.

Økte investeringer

Selv om temaet på årets konferanse var sikkerhet, var det mange som fulgte godt med under foredragene til både Audun Lågøyr, Byggenæringens landsforening (BNL), og Kjell Senneset, Prognosesenteret. Begge foredragene omhandlet forventinger til fremtiden.

BNLs medlemmer er blitt spurt om forventningene til 2012 og i følge Lågøyr er de fleste positive. Og etter å ha hørt foredraget til Senneset bør de fleste også være det. I følge tall fra Prognosesenteret bygges det hvert år ca. 10.000 for få boliger for å dekke opp for befolkningstilveksten.

Det vil også bli behov for flere nye helsebygg, skoler og yrkesbygg. Utfordringen for byggenæringen er om de klarer å bygge så mye som det er behov for i tiden fremover. Noe av utfordringen ligger i mangel på arbeidskraft. Prognosesenteret mener det må ansettes så mange som 10.000 flere i bygg- og anleggsbransjen.

Innen anlegg har det vært kraftig vekst i investeringene de senere årene og dette vil i følge Prognosesenteret fortsette de kommende årene. Da særlig innenfor veibygging og energi (forskjellig typer kraftanlegg og linjebygging).

Blant de rundt 40 leverandørene til utleiebransjen som stilte med stand på konferansen, skilte standen til Normann Olsen Maskin AS seg ut. Owe Hegre hadde sandkassa full av Manitou-modeller.

Blant de rundt 40 leverandørene til utleiebransjen som stilte med stand på konferansen, skilte standen til Normann Olsen Maskin AS seg ut. Owe Hegre hadde sandkassa full av Manitou-modeller.