Sikkerhetsfokus i NCC

For fjerde år på rad gjennomfører NCC Construction Norway sin HMS-uke. Gjennom uken vil samtlige 1.900 ansatte i NCC Construction, innleid personell og underentreprenører over hele landet gjennomføre samtaler om sikkerhet på arbeidsplassen, samt kurs og opplæring i helse, miljø og sikkerhet.

Publisert Oppdatert

HMS-uken foregår fra 1.-5. september. Enkelte steder i landet holdes det også øvelser sammen med lokalt brannvesen og ambulansetjeneste.

- Det er avgjørende for den enkeltes trygghet at fokuset på HMS er høyt og at alle som jobber i eller for NCC har de riktige holdningene til sikkerhet. Derfor skal alle som er på våre bygg- og anleggsplasser engasjeres, både våre egne ansatte, innleid personell og underentreprenører, sier HMS-sjef i NCC Construction Norway Dag Henning Bredesen.

Kraftig reduksjon i H-verdi

Siden første HMS-uke i 2011 er H-verdien, inkludert underentreprenører, i NCC Construction Norway redusert med 55 prosent, fra 9,5 i 2011 til 4,2 i 2013. H-verdi viser antall fraværsskader per million arbeidede timer.

- HMS-uken er holdningsskapende og en sentral del i et stort og pågående prosjekt for å styrke holdningen til godt HMS-arbeid på våre byggeplasser. I HMS-arbeidet er det avgjørende å involvere samtlige som befinner seg på byggeplassene våre. Det har gitt resultater, sier Bredesen.

Eget program for sikkerhetsopplæring

NCCs interaktive sikkerhetskurs «Hel inn - hel ut» har også vært en viktig del av den positive HMS-utviklingen. NCC lanserte sikkerhetskurset under «HMS-uken» høsten 2011. Kurset er obligatorisk grunnopplæring i HMS for alle som skal arbeide på en NCC byggeplass, og er i dag gjennomført av nærmere 12.000 personer. I tillegg til langt færre fraværsskader har også sykefraværet gått ned siden 2011.

Etter å ha fullført det 30 minutter lange interaktive sikkerhetskurset har man nødvendig basisgodkjenning for å arbeide på NCCs prosjekter i to år. Underentreprenører og andre får godkjenning for ett år.

Tilgang til kurset «Hel inn - hel ut» ligger åpent på NCCs hjemmesider, slik at alle som ønsker å gjennomføre kurset kan gjøre det.