Siste salve i Nøstvedt-tunnelen

Torsdag 6. november ble siste salve fyrt av i tunnelen som skal bli en del av den nye firefelts motorveien mellom Oslo og Svinesund. Mandag var det offisiell markering med ordførere og media til sted.

Publisert Oppdatert

Fylkesordfører i Akershus, Nils Aage Jegstad, fikk æren av å fyre av "ekstrasalven" mandag. Men da var allerede jobben gjort og det var mest løsmasser som gikk opp i røyk.

E6 mellom Vinterbro og Assurtjern er den siste flaskehalsen på E6 syd for Oslo og etter 27. november vil denne strekningen være den eneste tofeltsstrekningen igjen på denne hovedfartsåren mellom Norge og utlandet. Det vil den fortsatt være frem til 9. september 2009. Da skal etter planen den nye parsellen på 5,5 kilometer åpnes.

Arbeidet med den 3,6 kilometer lange Nøstvedt-tunnelen med to parallelle løp startet senhøstes i 2006. Det er Mika AS som er tunnelentreprenør.

Det skal tas ut 650.000 m3 fra de to tunnelene, tilsvarende 65.000 store lastebiler.

E6 er Oslos innfartsåre sørfra og trafikkeres daglig av rundt 30.000 kjøretøy. Dette er ventet å øke til 45.000 daglige biler i 2015.

Ulykkesfrekvensen halveres med firefelts vei. Prosjektets nettonytte er beregnet til 300 mill. kroner.

Du kan lese mer om prosjektet E6 Vinterbro - Assurtjern i neste nummer av AnleggsMagasinet (AM09), som kommer ut til Fjellsprengingskonferansen i Oslo 20. november.