Skal bygge vei..og jernbane

Publisert Oppdatert

Skanska har blitt tildelt en kontrakt om å bygge ny firefelts motorvei mellom Bohus og Nödinge i Vest- Sverige. Samtidig skal det bygges nytt jernbanespor langs den eksisterende traseen.

Veien er et ledd i de omfattende planene om å utvide E45, den såkalte Innenriksvägen. Denne skal så sluttes til utvidelser av E6 i gjennom Bohuslän og Dalsland.

Kontrakten lyder på SEK 520 millioner og administreres av det svenske Vägvesenet på vegne av både Järnbanevärket og dem selv.

Arbeidene omfatter 3.2 kilometer motorvei og 3,4 kilometer jernbane. Arbeidene starter nå i august og skal være sluttført i desember 2012.