Skal smelte snø med sjøvann

NCC utvikler snøsmeltingsanlegg. Det nye anlegget skal være både miljømessig langt bedre enn dagens deponiløsning, samt redusere transporten.

Publisert Oppdatert

Når jakten på snødeponier blir vanskelig, må man tenke nytt. I lang tid har man, spesielt i Oslo, brukt midlertidig deponier. Disse har skapt ramaskrik blant beboerne rundt, samtidig som snøen ofte ikke smeltes før "ny" snø kommer. Dermed vokser snøbergene.

Dette ser vi blant annet i området ved Åsland pukkverk på vei til Oslo. På Rommen ligger fortsatt et snøfjell av dimensjoner året igjennom. AnleggsMagasinet var for en tid tilbake på plassen. Reportasjens overskrift lød: "Snøen som falt i fjor". Det forteller det meste om problemet. Samtidig renner skitten, forurenset snø rett i elven.

Nå kan det imidlertid finnes en løsning. NCC har under utvikling et snøsmelteanlegg, som skal ordne opp i sakene, både miljø- og transportmessig.

Anlegget smelter snøen ved hjelp av plusstemperatur i sjøvann, og fungerer slik at lastebiler kommer med snø og losser i anlegget. Snøen blir smeltet, renset og det rene vannet slippes ut i sjøen.

Tidligere dumpet man snøen direkte i sjøen. Dette var lov og ganske vanlig. Problemet var at sjøgrunnen ble grunnere etterhvert og skapte problemer for båttrafikken samtidig som forurensningen spredte seg langs bunnen. Havnevesenet fikk oppdraget med å rydde opp i dette.

Det nye anlegget vil koste omkring 30 millioner kroner og har en kapasitet på 500 kubikkmeter snø i timen. Det lages et mottak som kan ta imot to lastebiler samtidig og mye av skitten tas ut allerede før rensningen starter. Det vil si at sand, avfall, småstein ol. går til gjenbruk.

NCC har laget en film om prosjektet. Filmen kan du se her.