Skal studere Brokelandsheia

Publisert Oppdatert

Studentene Eivind Randen og Thomas R. Brattheim fra NTNU i Trondheim skal bruke høsten på å skrive en oppgave om hvordan man kan sikre en god og bærekraftig tettstedsutvikling på Brokelandsheia, med sikte på å kombinere næring og bolig.

De vil også ta for seg hvordan man kan bruke et knutepunkt for samferdsel (buss og jernbane) som et middel for utvikling av Brokelandsheia som tettsted.

De to studentene kommer til Gjerstad kommune i uke 41 for å ha en intensivuke med oppgaven sin her. De vil ta for seg både lokalbefolkningen, næringslivet, politikere, kommunalt ansatte og andre interesseorganisasjoner i form av intervju og spørreundersøkelser.

- Vi satser på varm mottagelse, slik at de får et bredt spekter av materiale. Det handler om dialog, samarbeid og medvirkning, sier Gjerstad kommune på sine hjemmesider.

Gjerstad kommune ønsker dem hjertlig velkommen, og håper at begge parter får et godt utbytte av arbeidet med oppgaven.