Skandinavias største i Larvik

Finsveen Maskin AS bruker en Doosan DX 700 Lc for å håndtere stein hos Lundhs i Larvik.

70-tonneren er den største Doosan-graveren som går i Skandinavia.

70-tonneren er den største Doosan-graveren som går i Skandinavia.

Publisert Oppdatert
Maskinfører Geir Olsen trives godt bak spakene i Doosanen. I løpet av maskinens to første uker i steinbruddet til Lundhs hadde maskinen gått 197,5 timer.

Maskinfører Geir Olsen trives godt bak spakene i Doosanen. I løpet av maskinens to første uker i steinbruddet til Lundhs hadde maskinen gått 197,5 timer.

Med Atlas Copco-hammeren HB 5800 pigges de store steinblokkene ned til ønsket størrelse. Hammeren er leid av Malleus Maskin og er én av få i Norge.

Med Atlas Copco-hammeren HB 5800 pigges de store steinblokkene ned til ønsket størrelse. Hammeren er leid av Malleus Maskin og er én av få i Norge.

Johnny Lindalen (t.v.) og Stein Runar Finsveen eier og driver Finsveen Maskin AS sammen med Inger Johanne Idland. 75-80 % av selskapets omsetning kommer fra oppdrag for Norsk Stein.

Johnny Lindalen (t.v.) og Stein Runar Finsveen eier og driver Finsveen Maskin AS sammen med Inger Johanne Idland. 75-80 % av selskapets omsetning kommer fra oppdrag for Norsk Stein.

Selskapet har en Doosan DX 520 Lc som også går i granitt-bruddet i Tvedalen. Maskinen ble levert 1. oktober og har allerede ca. 2000 timer på telleren.

Selskapet har en Doosan DX 520 Lc som også går i granitt-bruddet i Tvedalen. Maskinen ble levert 1. oktober og har allerede ca. 2000 timer på telleren.

Båten Rekefjord Stone lastes opp med 4200 tonn stein som skal til Felix, England. 
I år regner Norsk Stein med å frakte ut 700.000 tonn stein fra Lundhs granittbrudd i Tvedalen.

Båten Rekefjord Stone lastes opp med 4200 tonn stein som skal til Felix, England. I år regner Norsk Stein med å frakte ut 700.000 tonn stein fra Lundhs granittbrudd i Tvedalen.

For å håndtere steinblokker som veier opp mot 40-50 tonn trengs det stor redskap. Nå har selvfølgelig ikke Finsveen Maskin AS, fra Bø i Telemark, anskaffet Doosan-graveren for å løfte så tunge steinblokker, men for å knuse dem.

Noen og nitti prosent av granitten Lundhs tar ut i bruddet i Tvedalen, i Larvik, holder ikke god nok kvalitet for blant annet å kunne brukes som benkeplater, gulvfliser, til å kle bygninger utvendig eller bli brukt til å lage monumenter. Skrot-steinen blir knust ned til mindre fraksjoner, for blant annet å bli brukt til kystsikring i England, Nederland og Frankrike.

Nå er ikke mindre fraksjoner det samme i Larvik som andre steder. Når Stein Runar Finsveen, daglig leder i Finsveen Maskin AS, snakker om mindre fraksjoner så mener han stein fra 40 kilo og opp til ett tonn. For at steinen skal omtales som stor, må den være fra ett til ti tonn.

- Det er hovedsakelig stein fra 40 til 300 kilo vi håndterer, men også en god del fra 300 til 1000 kilo, sier Stein Runar Finsveen, eller Runar som de fleste kaller han. Det er for denne jobben den store Doosanen ble anskaffet.

75 tonn

Grunnen til at selskapet valgte Doosan skyldes i følge Finsveen to ting. Den ene er at selskapet kjøpte en DX 520 Lc i fjor høst som nå har gått ca. 2000 timer uten problemer av noe slag. Den andre grunnen er at de er veldig fornøyd med oppfølgingen og servicen hos Rosendal Maskin. Med HK-feste og norsk skuff veier Doosan DX 700 Lc nærmere 75-tonn.

Da vi var på besøk i dagbruddet til Lundhs i Tvedalen, var 70-tonneren i gang med å pigge granittblokker på oppdrag for Norsk Stein AS. Norsk Stein tar seg av håndteringen av skrot-stein for Lundhs og Finsveen Maskin er underentreprenør.

- 70-80 prosent av omsetningen vår kommer fra arbeid for Norsk Stein, sier Finsveen. Selskapets oppdrag består i å pigge, sortere, frakte steinen ned til havnen og laste opp båter og lektere.

Til piggingen benyttes en hydraulisk hammer fra Atlas Copco. Hammeren med betegnelsen HB 5800 er én av veldig få som er i bruk i Norge og den leies fra Malleus Maskin.

- Vi har testet flere forskjellige hammere og kommet frem til at dette er den beste. Vi har blant annet økt produksjonen med 30 - 40 % etter av vi tok i bruk HB 5800-hammeren, sier Finsveen. Selskapet holder spett og fett selv, resten er dekket inn i leieavtalen.

Mesteparten av arbeidet for Norsk Stein er skiftarbeid. På dagtid pigges, lastes og fraktes steinen, mens mye av opplastingen på båter og lektere foregår på natta. Både hjullastere og Doosan-graverne brukes til opplasting av dumpere og når steinen skal lastes på båt og lekter kjøres dumperne ned til havna, noen hundre meter nedfor dagbruddet.

Lekterne er på størrelse med en fotballbane og tar mellom 18.000 og 24.000 tonn med stein. Finsveen forteller at de bruker et sted mellom 40 og 50 timer på å laste opp en lekter.

- I mars måned ble det skipet ut 75.000 tonn stein herfra. Noe på lekter, men mest på båt. Vi laster gjerne to-tre båter i uka, sier Finsveen. I den senere tiden har det gått ut 10-12 båter og to lektere pr. måned. I år regner Norsk Stein med å frakte ut 700.000 tonn stein fra Tvedalen.

Granittbruddet til Lundhs i Tvedalen strekker seg over åtte kilometer i luftlinje.

Granittbruddet til Lundhs i Tvedalen strekker seg over åtte kilometer i luftlinje.