”Skanska – en versting i byggenæringen”

Publisert Oppdatert

I et debattinnlegg signert Gaute Flatheim i Teknisk Ukeblad får Skanska så støvet driver:

I Teknisk Ukeblad nr. 2908 uttaler adm. direktør Geir M. Aarstad følgende: «Vi skal ha rådgivere som styres av Skanska». Det er avgjørende for å få et godt resultat, sier han. Vår erfaring med Skanska er betydelige helseproblemer for brukerne av overleverte bygg.

Skanska overleverte Psykiatrisk senter ved Blefjell sykehus HF Kongsberg i oktober 2004. Utover våren 2005 fikk mange av de ansatte helseproblemer. Vi ble engasjert av Buskerud Fylke 8. april 2005 og fant en svinesti av en annen verden i himlingene dagen etter. Selve himlingen var av så elendig kvalitet at saken ble rapportert til Statens bygningstekniske etat.

Totalentreprenøren Skanska hadde et svært avslappet forhold til å levere et bygg i henhold til forskrifter og god byggeskikk. De ble tvunget til å rengjøre himlingssystemet, men nektet å skifte himlingsplatene, som ikke holder myndighetskravene.

I brev av 29. juni 2005 skriver adm. direktør Olav Berge bl.a.: «Slik himlingssystemet er benyttet på Blefjell Sykehus later produktet ikke til å tilfredsstille kravene mhp. miljø og hygiene».

Skanska viste også en svært lettvint omgang med sannheten. Dette førte meg rett i fanget på Vestfold Sentralsykehus. Vi ble engasjert til kontroll av hygienen, som hovedentreprenøren Skanska hadde totalansvaret for. Vi kontrollerte 50 punkter i tre etasjer som Skanska hadde erklært ferdig rengjort. Ingen steder var de i henhold til forskriftene.

«Også i denne byggesaken viste Skanska total mangel på kompetanse i bygningshygiene», skrev jeg til Sentralsykehuset i Vestfold 22. juni 2005.

I Sandnes har Skanska bygget flere titalls leiligheter i Havnegaten 11 og 13. I leilighetene er det benyttet Granabgulv, som fungerer som en «pumpe» ved vanlig bruk. I en av leilighetene ble beboeren så syk at han måtte bo i hytten sin i mange måneder. Det kom byggestøv i store mengder opp bak fotlistene. Til slutt ble gulvene i fem leiligheter tatt opp. Hvilket syn: Et «hav» av byggestøv og diverse andre forurensninger som sigarettsneiper og minst én melkekartong.

Fellesnevneren for disse tre prosjektene er at vi har måttet drive Skanska «fra skanse til skanse» for at de skulle påta seg ansvaret.

Geir M. Aarstad er vel kjent med slurvet fra sin tid som adm. direktør i Aadnøy AS. Under bygging av et kontorbygg på Forus fraktet de inn Conlite, som ble lagt på gulvet lenge før ytterveggene var på plass. Byggeleder - «en lettvint-Petter» av rang - overså alt som hadde med god kunnskap om RTB-filosofien å gjøre. Alt måtte ut. Soppskader ble konstatert i ytterveggene.

RIF-miljøet bør samlet nekte å la seg underlegge de av totalentreprenørene som overprøver våre kunnskaper. Vi trenger imidlertid hverandre og bør samarbeide om bedre løsninger. Trallfa Industrier AS har forlatt lavprismodellen ved bygging av Trallfagården og Tvilling-byggene på Forus. Her er alt gjort for å oppnå klagefrie bygg - både gjennom byggeperioden og etter innflytting (RTB). Målet er at byggene skal være mest mulig moderne etter utløpet av første leieperiode på 10 år. Adm. direktør Tor Johan Finne bekrefter at overordnet kvalitetssikring er en meget god investering. Kruse Smith AS og YIT Building Systems AS har gjort en fremragende jobb i disse prosjektene.

Sivilingeniør Gaute Flatheim

Spesialrådgiver i innemiljø