Skanska bygger Vestfoldbanen

Kunden er Jernbaneverket og kontrakten dreier seg om en 3,4 km lang utbygging av dobbeltspor i Vestfold. Av strekningen utgjøres 1,8 km tunnelbygging, i tillegg kommer ca. 800 meter servicetunneler.

Tog jernbane

Tog jernbane

Publisert Oppdatert

Arbeidet starter umiddelbart og skal være sluttført i juni 2014.

Prosjektet er en del av en 12 km lang utbygging av Vestfoldbanen som skal gjennomføres i fem etapper.

Vestfoldbanens tunnel blir forøvrig den første i Norge som bygges for toghastigheter opp til 250 km/t.